Desplegar menú lateral

CITRUSREG: Digitalització del reg en el cultiu dels cítrics per mig de sensors i adaptació al canvi climàtic optimitzant el consum d'aigua

Data d'inici: 01/12/2021 Data de fi: 17/06/2024
Programa responsable: Protecció vegetal sostenible

Entitats finançadores:

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

L’objectiu principal del projecte demostratiu es poder disposar d’informació sobre el comportament del moviment de l’aigua al sòl en una plantació comercial de cítrics en la que s’apliquen dues dosis de reg, una segons la evapotranspiració de referència i l’altra segons el contingut d’aigua al sòl que marcaran les sondes d’humitat instal·lades a cada parcel·la.

Els diferents objectius específics seran per tant el seguiment del contingut d’aigua al sòl per a facilitar la programació de les necessitats de reg, la determinació de les dades climàtiques de la zona (Estació Agroclimàtica d’Aldover) que puguin servir de base per als càlculs de la ETo i dosi de reg, l’avaluació en condicions reals de producció del funcionament d’aquesta plataforma de monitorització al llarg de diverses campanyes productives, y l’avaluació de diferents paràmetres de qualitat dels fruits per tal de comprovar que aquest sistema de seguiment no produeix un minvament de la qualitat dels mateixos. També es donarà difusió al sector dels avenços del projecte per tal de dur a terme un cultiu dels cítrics totalment sostenible en aquest aspecte.

Fitxa inicial CITRUSREG