Desplegar menú lateral

CERCA GINYS - TC mòbil (camió)

Data d'inici: 01/01/2021 Data de fi: 31/12/2022
Programa responsable: Qualitat i tecnologia alimentàries

Entitats finançadores:

Finançat per CERCA amb el suport del Ministerio de Ciencia e Innovación.

La tomografia computeritzada (TC) permet veure, de manera no invasiva, la composició dels materials o productes. Per aquesta raó es pot aplicar en animals vius per tal de fer estudis de millora genètica, corbes de creixement, estudis sobre la deposició del greix segons l’alimentació, la genètica, el sexe, l’edat, etc. A més es pot aplicar sobre canals d’animals (o peces) per obtenir-ne la seva composició tissular així com altres característiques de qualitat rellevants com espessors de greix i múscul, àrees, volums, etc. En aquest sentit, s’està aplicat en temes de classificació de canals, per tal d’obtenir el percentatge de magre d’aquestes i usar-la com a sistema de referència per equips de classificació en la línia de sacrifici. La TC també té un potencial important per a la optimització de processos alimentaris ja que és una tecnologia no destructiva que permet l’avaluació d’un mateix producte al llarg de tot el procés. El fet que es pugui predir el contingut de sal i aigua en una zona determinada fa que la TC sigui molt útil per optimitzar processos de salat i curat. També pot utilitzar-se per optimitzar processos de congelació, entre altres. Els raigs X emesos per l’equip de TC perden part de la seva energia inicial quan travessen els teixits. Aquesta atenuació energètica està directament relacionada amb la densitat de la matèria, produint imatges amb més contrast amb l’augment de la densitat d’aquesta. Això permet obtenir imatges on es poden diferenciar els diferents teixits i obtenir diferents paràmetres de qualitat que hi estiguin relacionats (espessors de greix i de magre, àrea, volums, contingut en greix i magre, etc). Per això és una tecnologia molt útil en temes de qualitat de canal i de peces . A més, la sal té una densitat més elevada que la carn i apareix en les imatges amb més contrast. Per això, els processos de curat poden avaluar-se fàcilment utilitzant aquesta tecnologia. L’IRTA posa la tomografia computeritzada a l’abast de tot el sector agroalimentari amb un TC mòbil, instal·lat a l’interior d’un camió, que permetrà aplicar aquesta tecnologia en qualsevol indret. Les aplicacions van des del bestiar viu, canals i peixos, a la fruita.