Desplegar menú lateral

CERC GINYS 2023 - Unitat d’Alta Biocontenció (Protocol per a la planificació, desenvolupament i accés a les instal·lacions científiques i tecnològiques dels centres CERCA 2023)

Data d'inici: 01/01/2023 Data de fi: 31/12/2023
Programa responsable: Sanitat animal

Entitats finançadores:

Finançat per CERCA amb el suport del Ministerio de Ciencia e Innovación.

L’àmbit d’aplicació del Protocol comú d’actuació CERCA-GINYS és, en primer terme, el centre i el seu el conjunt plataformes i estructures científic-tecnològiques, i també subsidiàriament la resta d’estructures vinculades al seu funcionament i aplicació dels centres CERCA. Les plataformes dels centres CERCA haurien de tenir connexions establertes amb les Unitats d’Innovació/Transferència/Comercialització tant per aspectes derivats de la gestió de la Propietat Intel·lectual/Industrial (contractes, convenis, col·laboracions amb les Spinoff) com de la gestió de clients externs (empreses, altres institucions, etc). També amb les unitats o responsables de Gestió de Dades, Gestió de Projectes, Gestió de la Qualitat, Impacte, etc.

Aquest protocol comú també serà utilitzat en el cas de que es disposin de fons de finançament per les plataformes, com argumentari per la seva assignació ja sigui directe o de forma competitiva.