Desplegar menú lateral

CCLabel: Sistemes de caracterització i comunicació de la qualitat i composició nutricional dels aliments per als consumidors i la indústria alimentària

Data d'inici: 01/01/2019 Data de fi: 30/09/2022
Programa responsable: Qualitat i tecnologia alimentàries

Entitats finançadores:

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar i avaluar sistemes capaços de caracteritzar els aliments (a nivell nutricional i de qualitat per a la indústria i els consumidors) i els sistemes per comunicar eficaçment aquesta informació (a través de l’etiquetatge i els sistemes digitals) al consumidor final, per estimular una nutrició personalitzada i una elecció alimentària més racional