Desplegar menú lateral

ESCALPE: Caracterització varietal de la regulació bioquímica de l'escaldat superficial en pera

Data d'inici: 01/01/2018 Data de fi: 31/12/2020
Programa responsable: Postcollita

Entitats finançadores:

El present projecte pretén estudiar els principals processos fisiològics i bioquímics de la pera en la seva fase de postcollita per a determinar els factors claus involucrats en la inducció i desenvolupament del escaldat en pera.

Aquest projecte pretén més precisament:

  1. Redefinir la noció de maduresa òptima a la collita integrant una noció de maduresa fisiològica i nous índexs susceptibles de predir el desordre abans de conservació.
  2. Revisar el model bioquímic explicatiu de l’escaldat en pera mitjançant anàlisi del paper específic que juguen l’etilè, el metabolisme de l’alpha-farnesè i els processos d’estrès oxidatiu / antioxidants en la inducció i desenvolupament del escaldat en pera
  3. Establir les relacions entre els canvis bioquímics observats i la sensibilitat de la pera al escaldat però també el paper específic que juga el procés d’inducció climatèrica en fred (chilling requirement) en la inducció de l’escaldat en certes varietats de pera.