Desplegar menú lateral

FIGEAL: Caracterització de les diferències fisiològiques i genètiques en el creixement de cloïsses d'interès en aqüicultura

Data d'inici: 01/01/2018 Data de fi: 31/12/2020
Programa responsable: Aqüicultura

Entitats finançadores:

Els objectius proposats inclouen:

  1. Identificar els factors genètics responsables de diferències en la taxa de creixement mitjançant estudis d’expressió gènica diferencial i lligament (QTLs).
  2. Determinar els paràmetres fisiològics i trets morfo-funcionals que expliquen les diferències en la taxa de creixement entre races i famílies de cada espècie i entre espècies de cloïsses.
  3. Establir la correspondència entre factors genètics i components fisiològics del creixement.

Per assolir aquests objectius s’utilitzaran eines de fisiologia energètica (mesures de paràmetres fisiològics que integren l’equació del balanç energètic –scope for growth-), es realitzaran mesures de de la mida dels òrgans més rellevants (brànquia i glàndula digestiva), i s’utilitzaran eines de transcriptòmica (microarrays, RNA-Seq, PCR quantitatiu) per determinar els gens i / o les xarxes metabòliques associades a les diferències de creixement en els grups segregats de creixement. Es buscaran polimorfismes en els genomes de famílies de cloïssa mitjançant tècniques GBS per detectar QTL associats al creixement i als paràmetres fisiològics que el condicionen.

Etiquetes: