Desplegar menú lateral

BIO-DISPLAS: Disponibilitat de microplàstics en una zona Red Natura 2000: Parc Natural del Delta de l'Ebre

Data d'inici: 01/09/2020 Data de fi: 01/09/2022
Programa responsable: Aigües marines i continentals

Entitats finançadores:

La contaminació per microplásticos és un greu problema ambiental que representa una amenaça per a la biodiversitat. Recentment, ha crescut el nombre d’estudis i campanyes de conscienciació sobre la repercussió d’aquestes partícules en sistemes naturals. No obstant això, en aiguamolls costaners, i al Parc Natural del Delta de l’Ebre (PNDE) en particular, no hi ha estudis sobre la seva disponibilitat per als organismes i les campanyes de conscienciació estan centrades en macroplásticos, descuidant l’impacte de les micropartícules. Després, estudiar la tipologia de microplásticos és imprescindible per avaluar el seu impacte sobre la biodiversitat, però és una tasca costosa. Proporcionar una eina de machine learning per a la seva classificació ajudarà a la gestió d’aquesta problemàtica. Els objectius d’aquesta proposta són l’estudi de microplásticos al PNDE quant a la seva disponibilitat, obtenció d’una eina per a la seva classificació i impuls de la conscienciació social.