Desplegar menú lateral

BEEF2BUFF: Bioactivitat intestinal d'una font de proteïna de major sostenibilitat mediambiental: evolucionant de la vedella al buffalo (A. diaperinus)

Data d'inici: 01/12/2022 Data de fi: 30/11/2024
Programa responsable: Qualitat i tecnologia alimentàries

Investigador principal:

Entitats finançadores:

Per a resoldre la nostra hipòtesi, els objectius d’aquest projecte són 1. Estudiar els efectes d’una dieta, en la qual la proteïna deriva de l’insecte (Alphitobius diaperinus), sobre la funcionalitat intestinal i la salut global en un model de rata in vivo. 2. 2. Avaluar en humans els efectes d’un aliment a base d’insectes administrat durant 10 dies.