Desplegar menú lateral

MYCOSYSTEMS: Avaluació de la diversitat fúngica i de la seva influència en la generació de serveis ecosistèmics forestals

Data d'inici: 01/01/2016 Data de fi: 31/12/2018
Programa responsable: Protecció vegetal sostenible

Entitats finançadores:

Els fongs són un dels grups d’organismes més diversos que existeixen a nivell global i constitueixen un element clau per a la sostenibilitat dels ecosistemes forestals. Les comunitats fúngiques actuen com descomponedors, mutualistes (simbionts) o patògens de plantes i animals. A aquest paper ecològic regulador s’afegeix la provisió de altres béns i serveis ecosistèmics de tipus econòmic (producció de bolets) i sociocultural (usos recreatius, turisme micològic, restauració, etc.). L’increment general, per part de la societat, de la demanda a la provisió d’aquests serveis ecosistèmics, incita a buscar noves fórmules de gestió forestal que maximizen el valor que poden proporcionar els fongs. No obstant això, aquest creixent interès en els diferents aspectes multifuncionals dels fongs no ha anat acompanyat d’un increment suficient del coneixement sobre les tècniques d’estudi de les seves poblacions, la seva dinàmica temporal i la influència de la diversitat fúngica en els diferents serveis ecosistèmics forestals.

Aquest projecte té com a finalitat determinar quins factors afecten la diversitat fúngica en ecosistemes forestals, proporcionant les bases científiques per desenvolupar eines dirigides a una gestió sostenible que maximitzi els serveis ecosistèmics associats a la diversitat fúngica. Pare això, s’avaluarà la relació entre diversitat de carpòfors,
micorizes, miceli i espores en diferents ecosistemes forestals, posant a punt els diferents protocols de processat de mostres de sòl per a extracció d’ADN i les diferents tècniques de caracterització metagenòmica.