Desplegar menú lateral

Anàlisi i avaluació de diferents mètodes d'atordiment d'orada (Sparus aurata) i llobarro (Dicentrarchus labrax). Conseqüències en la qualitat de la carn, estrès i benestar

Data d'inici: 13/05/2013 Data de fi: 13/05/2016
Programa responsable: Aqüicultura

Entitats finançadores:

Els objectius del present projecte són:

  • Implementació de la metodologia per executar els anàlisis electroencefalogràfics (EEG), electrocardiogràfics (ECG) i reflexes fisiològics.
  • Avaluar la capacitat del xènon, argó i nitrogen com a agents anestèsics per a orada i llobarro.
  • Avaluar el paper de l’oxigen i nitrogen en la anestèsia amb diòxid de carboni com a reductors de l’estrés associat a la falta d’oxigen.
  • Avaluar el paper de l’argó en la anestèsia amb diòxid de carboni com a reductor de l’estrés associat a la falta d’oxigen.

Etiquetes: