Desplegar menú lateral

Anàlisi genètica de l'aroma de les maduixes silvestre i conreada: desenvolupament de marcadors moleculars per a la seva selecció en maduixa cultivada

Data d'inici: 02/10/2014 Data de fi: 01/10/2017
Programa responsable: Genòmica i biotecnologia

Investigador principal:

Entitats finançadores:

La maduixa cultivada és un dels fruits amb major valor econòmic afegit. El consumidor considera el gust, entès com la suma de gust i aroma, com el major indicador de la qualitat de la maduixa. Els descriptors de l’aroma de la maduixa són uns 20 compostos entre els quals destaquen esters com el Metil antranilato ( MA ), terpens com el linalool, lactones o furans. La maduixa silvestre presenta una composició de volàtils lleugerament diferent de la maduixa cultivada aportant un aroma més intens.

L’objectiu principal d’aquest projecte és “Identificar les regions genòmiques que colocalitzen amb les variacions en el contingut d’aroma de la maduixa silvestre, identificar-les en l’espècie octoploide i validar com a marcadors moleculars per a la Selecció Assistida amb Marcadors ( MAS ) en la maduixa cultivada”. Per a això analitzarem el perfil de volàtils d’una col · lecció de NILs mitjançant l’anàlisi de GC – MS i definirem els intervals genòmics responsables de la variació dels compostos com MA , i altres absents en la maduixa cultivada. Compararem el perfil de volàtils amb el d’una col·lecció de línies de maduixa cultivada i detectarem línies que mantenen els compostos volàtils de l’aroma de maduixa silvestre.

Un panell d’experts entrenat per l’aroma de la maduixa silvestre analitzarà les poblacions segregants. Per conèixer els nivells d’expressió dels gens responsables o reguladors de la síntesi dels compostos volàtils , susceptibles de ser la causa de la variació de l’acumulació o pèrdua d’algun dels compostos identificats com aroma de maduixa silvestre , dissenyarem anàlisi d’expressió mitjançant RNA – Seq en fruit de maduixa silvestre i conreada , i validarem aquells gens candidats mitjançant silenciament gènic . Aquests gens i / o la regió genòmica circumdant s’utilitzaran per desenvolupar nous marcadors ( SSRs i SNPs ) . Esperem que els determinants genètics de l’aroma diploide es trobin en regions homòlogues del genoma de l’espècie octoploide , el que facilitarà la seva localització i la identificació de marcadors útils per a la seva selecció.

Aquests marcadors faran que la transferència d’aquests gens des de les varietats antigues als materials elit actuals dels programes de millora es faci d’una manera més eficient ( MAS ) . Tot això afavorirà la creació d’una nova generació de varietats més aromàtiques que les actuals però mantenint les seves qualitats de productivitat , aspecte visual i durada postcollita .