Desplegar menú lateral

Anàlisi del perfil/rendiment ambiental de l’explotació agro-ramadera i establiment d’un pla de millora del rendiment en el perfil ambiental de la granja

Data d'inici: 01/01/2021 Data de fi: 31/03/2022
Programa responsable: Sostenibilitat en biosistemes

Entitats finançadores:

En conveni amb la Diputació de Girona.

1) Anàlisi del perfil/rendiment ambiental de l’explotació agro-ramadera. Aquest acció inclou l’estudi de la petjada de carboni i de l’ús de l’aigua de la finca i la valuació mediambiental de les pràctiques de gestió de purins, aigües , i residus orgànics.
2) Establiment d’un pla de millora del rendiment en el perfil ambiental de la granja. Identificació dels punts d’ineficiència i proposta d’un pla d’optimització i implementació de millors pràctiques i tecnologies innovadores amb alt potencial de millora ambiental.