Desplegar menú lateral

Anàlisi de l'impacte de matriu i càlculs de costos-beneficis amb la finalitat de millorar les pràctiques de gestió referents a l'estat de la salut en granges orgàniques d'animals lleters

Data d'inici: 01/10/2012 Data de fi: 30/09/2016
Programa responsable: Nutrició animal

Entitats finançadores:

UE

L’objectiu d’aquest projecte és el de superar la majoria dels punts febles en la gestió de la salut del ramat en granges orgàniques amb animals lleters. Això s’aconseguirà gràcies al desenvolupament i validació d’una eina que s’empraria a nivell de granja amb la finalitat de millorar la gestió.

Es presentaran tractaments alternatius i resultats de la gestió de d’aquests. També es durà a terme una revisió de les disposicions legals relacionades amb l’ús de tractaments alternatius a Europa. El càlcul dels costos necessaris per executar les mesures identificades com les més efectives permetrà avaluar la millor relació cost-benefici, la qual cosa milloraria els incentius dels agricultors.