Desplegar menú lateral

ALLFRUIT4ALL: Desenvolupament de productes de fruita innovadors per incrementar el seu consum, promoure la salut i reduir residus agroalimentaris

Data d'inici: 01/06/2020 Data de fi: 31/05/2023
Programa responsable: Postcollita Pressupost: 84.700,00 €

Entitats finançadores:

 

 

Descripció del projecte:

Aquest projecte, coordinat per l’IRTA, té com a objectiu augmentar el consum de fruita (fresca i processada), promoure la salut, i trobar solucions a la sobreproducció i la reducció del malbaratament. S’aborda sota un enfocament multidisciplinari des de la postcollita fins al consumidor, i cobrirà diferents aspectes a través de la integració de diferents solucions. El projecte està format per tres subprojectes:

1) Subprojecte 1. Liderat per l’IRTA.

Desenvolupament de productes d’alt valor basats en fruites mínimament processades mitjançant l’aplicació de tecnologies innovadores i sostenibles i la integració d’anàlisis no destructives per a l’avaluació de la seva qualitat.

2) Subprojecte 2. Liderat per l’Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL):

Desenvolupament d’snacks de fruita i avaluació de les propietats bioactives de la fruita processada.

3) Subprojecte 3. Liderat per la Universitat Rovira i Virgili (URV):

Aplicació de tecnologies analítiques de procés (PAT) per al control de qualitat a la producció de fruita.

Com a impacte principal, s’espera millorar els processos productius de fruites fresques i transformades tot assegurant productes d’alta qualitat nutricional i millorant la sostenibilitat econòmica i mediambiental del sector.

 

Descripció ampliada:

La preocupació creixent pels aliments que mengem i les seves implicacions, no només en la seguretat i la salut, sinó també en l’impacte mediambiental del seu processament, així com també la inacceptable quantitat d’aliments que es malbaraten, estan sent el motor de la investigació i la innovació en la indústria agroalimentària. A Espanya, els sectors de la fruita de pinyol i el raïm estan patint un període de crisi que afecta productors i l’economia. Una solució possible per mitigar els efectes d’aquesta crisi és la valorització d’aquests productes. Recentment, la síndrome metabòlica (MS) i les malalties cròniques no comunicables estan emergint de forma alarmant a la nostra societat, principalment a causa dels canvis en la dieta i l’estil de vida. Si bé les fruites i vegetals compleixen els requisits saludables, el seu consum ha decrescut els darrers anys en detriment dels aliments processats. El consum de sucs ultraprocessats amb alt contingut en sucres o l’snacking són considerades conductes no saludables. No obstant això, alguns aspectes de l’snacking podrien considerar-se interessants en la prevenció del MS, si aquests es preparen d’acord amb una composició nutricional equilibrada, p.ex. es preparen amb fruites, s’afegeixen altres compostos beneficiosos (p.ex. antioxidants, pre- i probiòtics) i no se’ls afegeix sucre. D’altra banda, hi ha un sector dels consumidors en alça, com vegetarians i intolerants a la lactosa, que reclamen nous productes i formats de fruites i hortalisses.

En aquest projecte, coordinat per l’IRTA i en el que participen l’ITACYL (IP. Daniel Rico) i el Departament de Química Analítica i Orgànica de la URV (IP. Ricard Boqué) es tractaran alguns d’aquests aspectes per trobar solucions en diferents punts de la cadena, des de la postcollita fins al consumidor.

El principal objectiu d’aquest projecte és valoritzar la fruita de pinyol i raïm a través d’eines que permetin determinar-ne la qualitat, i desenvolupar productes (fruita tallada, sucs i snacks) basats en aquestes fruites, segurs i saludables, per promoure’n el consum actiu en la població i, alhora, reduir-ne el malbaratament. Per això, s’utilitzaran eines de predicció analítiques (espectroscòpia infraroja, NIR i MIR i espectrometria HS-MS basada en el nas electrònic) i anàlisi multivariant com a eines per avaluar paràmetres sensorials i de qualitat per discriminar el destí de la fruita (consum directe o processat) (Obj.1). S’avaluarà la bioactivitat de subproductes de fruita de pinyol i raïm per tal de reincorporar-los als snacks (Obj.2). S’investigaran tecnologies innovadores per produir productes IV gamma (Obj.3), sucs de préssec i raïm amb compostos bioactius (Obj.4) i snacks (Obj.5). Les tecnologies NIR, MIR i HS-MS s’estudiaran com a eines de predicció de la vida útil dels productes desenvolupats per evitar més pèrdues (Obj. 6). Finalment, s’elaborarà i es disseminarà una guia sobre els beneficis saludables dels productes obtinguts (Obj. 7).

Les tecnologies innovadores utilitzades es basaran en l’addició de pre- i probiòtics i compostos bioactius als productes IV gamma i els sucs per incrementar-ne la seguretat i funcionalitat, incloent-hi la incorporació a través d’encapsulació o recobriments comestibles. La termosonicació i l’ozó s’estudiaran per estabilitzar els sucs frescos que continguin àcid ferúlic. L’extrusió i fregit per buit s’utilitzaran per produir els snacks saludables de raïm i préssec enriquits amb compostos bioactius.

L’equip de recerca de l’IRTA està format per les investigadores Dra. M. Abadias (IP) i la Dra. I. Aguiló-Aguayo i també compta amb investigadors de la Fundació Miquel Agustí i la UPC. Participa en la consecució dels objectius 1, 3, 4 i 6, amb el subprojecte titulat ‘Desenvolupament de fruita mínimament processada d’alt valor afegit mitjançant tecnologies innovadores i sostenibles i integració de mètodes d’anàlisi no destructiva

 

Socis del projecte: