Desplegar menú lateral

AIGUA.NET: Millora de la gestió de l'aigua de les basses de bolcat de fruita

Data d'inici: 01/12/2021 Data de fi: 31/10/2024
Programa responsable: Postcollita

Entitats finançadores:

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Les centrals fructícoles utilitzen elevats volums d’aigua a les basses de bolcat de palots de les línies de confecció. Aquesta aigua es manté durant diversos dies o setmanes, i això provoca un increment del nivell de contaminació microbiològica (especialment floridures, que són les causants de podridures en fruita), una acumulació de matèria orgànica que pot interferir en l’eficàcia dels desinfectants que s’utilitzin per higienitzar l’aigua, i una acumulació de clorats si s’utilitza hipoclorit sòdic com a desinfectant.

El principal objectiu d’aquest projecte és demostrar a les empreses com es contamina l’aigua de les basses de bolcat de palots, i com fer-ne una gestió sostenible i eficient per tal de reduir al màxim el consum d’aigua, però garantint-ne la seva qualitat microbiològica. Es vol demostrar que és necessari implementar un sistema de filtratge en continu com a pas previ per poder allargar la vida útil de l’aigua i que, en aquestes condicions, es poden utilitzar tècniques desinfectants més curoses amb el medi ambient i amb menys riscos per a la seguretat alimentària, al no deixar residus químics.

 

Objectius

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és poder transferir al sector les diferents alternatives per poder allargar la vida útil de l’aigua utilitzada a les basses de les línies de confecció sense que representi un risc microbiològic per a la fruita, ni un risc de seguretat alimentària per la presència de residus químics derivats de la desinfecció i que poden suposar un problema comercial per superar els LMR establerts per la legislació.

 

Descripció de les actuacions

 

Les actuacions que es portaran a terme en aquest projecte demostratius seran:

 

  • Veure l’evolució de la contaminació fúngica a l’aigua de les basses de bolcat de palots de les línies de confecció de fruita de pinyol i de llavor.
  • Quantificar el llindar de contaminació de l’aigua que provoca un risc de podridures a la fruita que es processa.
  • Demostrar l’eficàcia de diferents productes i tècniques desinfectants en la reducció de la contaminació fúngica en les diferents tipologies de bassa.

 

Impacte sectorial i/o territorial

 

Impacte sectorial i territorial. Es pretén aconseguir una reducció dels volums d’aigua utilitzats, el que suposarà un estalvi econòmic per a l’empresa i pel medi ambient.

Al aconseguir una millora en la qualitat microbiològica i orgànica de l’aigua, no només s’allarga la vida útil de l’aigua i s’eviten problemes de floridures i podridures a la fruita, reduint el malbaratament alimentari, si no que s’assegura una millor qualitat i seguretat alimentària de la fruita que arribarà als consumidors.

 

Referències

 

El Servei Tècnic Postcollita de l’IRTA té una dilatada experiència amb tècniques de desinfecció d’aigües en les centrals fructícoles i en altres activitats demostratives com han estat els de:

 

  • FISIOFRUIT-PATOPOST:Identificació de fisiopaties i fongs causants de podridures de postcollita en fruita de llavor i de pinyol.
  • FONGFRUIT: Factors que limiten la desinfecció de palots de fruita: protocols de presa de mostra i
    identificació de fongs.
  • APLIPOST: Com optimitzar el sistema d’aplicació de fungicides en la postcollita de fruita de pinyol
  • DESHIFRUIT: Com millorar les condicions durant la frigoconservació per evitar la deshidratació dels fruits.