Desplegar menú lateral

Agrivoltaïsme aplicat al sector vitivinícola com a eina de mitigació del canvi climàtic i fixació de la indústria al territori.

Data d'inici: 01/01/2021 Data de fi: 30/09/2021
Programa responsable: Fructicultura

Investigador principal:

Entitats finançadores:

El projecte global que es pretén impulsar busca resoldre un repte molt
concret de el sector vitivinícola a través de la generació d’energia
renovable, com és l’impacte del canvi climàtic en el desenvolupament de
les vinyes que afecta directament a les seves característiques
organolèptiques, entre elles l’estructura de sabors, fet que obligaria a
buscar nous emplaçaments que reuneixin els requisits adequats que en
la majoria de casos implicarà una deslocalització de la indústria cap a
altres països. Una solució alternativa és l’ús combinat d’aquests cultius
amb instal·lacions solars fotovoltaiques, l’anomenat agrivoltaïsme. Es
tracta d’instal·lar estructures de seguidors solars per sobre dels cultius
per tal de reduir l’exposició solar i en conseqüència, potencialment
disminuir els estressos tèrmics i hídrics, a més de protegir contra els
fenòmens meteorològics extrems com gelades, calamarsa, etc.
Permetent un desenvolupament normal tot i el canvi en les condicions
climàtiques.