Desplegar menú lateral

AciDemo: Planta pilot d’acidificació de purins en bassa per la mitigació de les emissions d’amoníac i gasos d’efecte hivernacle

Data d'inici: 01/12/2021 Data de fi: 17/06/2024
Programa responsable: Sostenibilitat en biosistemes

Entitats finançadores:

 

 

 

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

El projecte AciDemo, té com a objectiu avaluar l’eficàcia de l’acidificació dels purins en basses d’emmagatzematge per a la mitigació d’emissions de NH3 en condicions de clima mediterrani, així com avaluar l’efecte d’aquesta tècnica sobre l’emissió d’altres gasos d’efecte hivernacle (CH4, CO2 i N2O). El projecte contempla la instal·lació i posada a punt d’un prototip d’acidificació de purins en una bassa de 5 m3. Es realitzarà un primer assaig durant el període fred (tardor-hivern), i un segon assaig en període càlid (primavera-tardor) per tal de poder determinar l’efecte de la temperatura sobre les emissions generades. La durada aproximada de cada assaig serà de 4 mesos. Durant cada assaig es mesuraran, de manera periòdica, les emissions, mitjançant un sensor d’amoníac i una campana dinàmica, així com la temperatura ambient i la composició del purí al llarg del temps. Els resultats del monitoratge de la bassa acidificada es compararan amb les emissions d’una bassa control de les mateixes característiques i purí.

Els resultats obtinguts es compararan amb la situació de referència (bassa sense acidificar), per tal de determinar el percentatge de reducció d’emissions aconseguit amb l’acidificació. Finalment, es pretén definir i optimitzar els paràmetres operacionals per a l’aplicació d’aquesta tècnica.