Desplegar menú lateral

44CaPeach: Efecte dels diferents paràmetres agronòmics sobre la dinámica d'absorció de calci en presseguer mitjançant l'ús de l'isòtop estable 44-Ca

Data d'inici: 01/06/2020 Data de fi: 31/05/2023
Programa responsable: Ús eficient de l'aigua en agricultura

Entitats finançadores:

Al projecte 44CaPeach es faran servir traçadors per determinar la capacitat d’absorció de calci aplicat sobre la superficie del préssec en diferents moments del seu desenvolupament i per a diverses varietats amb diferent anatomía. Amb tot això es pretén determinar una estrategia de fertilització òptima per incrementar el contingut de Ca en presseguer i millorar així la seva qualitat i capacitat de conservació.