Desplegar menú lateral
06/03/2018

El projecte LIFE Brewery recupera els subproductes de la indústria cervesera per fer pinsos d’aqüicultura

IRTA participa en el projecte LIFE Brewery, que té com a objectiu recuperar els subproductes de la indústria cervesera per utilitzar-los d’ingredients per fer pinsos d’aqüicultura. Les proves per optimitzar la formulació dels primers prototips de pinsos aqüícoles es desenvolupen a les instal·lacions d’IRTA a Mas Bové (Tarragona). A IRTA Sant Carles de la Ràpita es duran a terme els assajos amb tres espècies de peixos diferents. La daurada com a exemple d’espècie mediterrània, la truita com a exemple de peix d’aigua dolça i el llenguado com a peix pla. El propòsit d’aquesta tasca és dissenyar tres dietes que incloguin subproductes de cervesa (bagàs i llevat) com a ingredients que substitueixin els d’origen marí.

El projecte afegeix valor als subproductes alimentaris, dirigint-se a una de les àrees prioritàries del Pla d’Acció de l’economia circular de la UE. Els objectius estan alineats amb la jerarquia de residus establerta a la Directiva Marc de Residus. D’altra banda, en reduir costos de la producció aqüícola, contribueix a complir els objectius marcats en la nova Política Pesquera Comú de la UE. Per últim, la substitució de la farina de peix per ingredients més sostenibles reduirà la necessitat de capturar peixos salvatges, contribuint novament als objectius establerts per la Directiva Marc d’Estratègia Marina.

Cada dia es produeixen milers de tones de subproductes alimentaris a tota Europa que acaben convertint-se en residus perquè no són aprofitats. El sector cerveser europeu genera anualment més de 8 milions de tones de subproductes rics en matèria orgànica. D’aquests, aproximadament 7 milions corresponen al bagàs i el llevat. Aquests subproductes presenten un alt contingut de nutrients i altres compostos d’interès. Es poden transformar en ingredients per pinsos, aprofitant així un subproducte ja produït per substituir d’altres (soja, patates, etc.) la producció dels quals té un cost econòmic i ambiental més elevat. Els experts estimen que es podria valoritzar almenys el 75% dels subproductes generats pel sector cerveser europeu. Així i tot, cal mesurar sota quines condicions la valorització d’aquests subproductes pot ser tècnica, econòmica i ambientalment rendible.

Azti és el coordinador del projecte, en el que hi participen, a més d’IRTA, Riera Nadeu, el grup LKS i The Brewers of Europe. Compta amb un pressupost de més d’un milió i mig d’euros. El 60% de la inversió procedeix de la Unió Europea. La recerca va començar el setembre de 2017 i es prolongarà fins al final de 2020.

Projecte LIFE

LIFE Brewery forma part del programa LIFE, l’instrument financer de la UE dedicat al medi ambient i al canvi climàtic. El seu objectiu general consisteix a contribuir a l’aplicació, actualització i desenvolupament de les polítiques i la legislació de la UE en matèria de medi ambient i canvi climàtic mitjançant projectes cofinançats amb valor afegit europeu.