Fruita dolça

Els programes que hi treballen amb la producció de fruita dolça són:

Els centres IRTA on s’hi treballa són:

ÚLTIMES NOTÍCIES

Veure més

Properes activitats

Veure més

Ara mateix no hi ha cap activitat propera programada.

Serveis

Veure més
Oferim 24 serveis de fruita dolça.

Publicacions destacades

Veure més
  • López-Girona E., Zhang Y., Eduardo I., Mora J.R.H., Alexiou K.G., Arús P., Aranzana M.J. A deletion affecting an LRR-RLK gene co-segregates with the fruit flat shape trait in peach (2017) Scientific Reports, vol. 7 (1), Art. number 6714 Fruita dolça
  • Martínez-Ferrer, M.T. ; Campos, J.M. (2017). Diversity, spatial distribution, and sampling for ant management decision-making in integrated pest management programs in citrus groves. Entomologia Experimentalis et Applicata 162 :251-260 Fruita dolça
  • Gispert, J.R.; Ramírez de Cartagena, F.; Villar, J.M.; Rufat, J. ; Batlle, I. (2017). Efecto del número de goteros y la frecuencia de riego sobre la producción, calidad del fruto y productividad del aguaen una plantación de alta densidad de manzanos. ITEA 113 (1 ):20-35 Fruita dolça
  • Iglesias, I. ; Bonany, J.; Vilardell, P.; Ruiz, R. (2016). El cultivo del peral en España: tecnología de producción, consumo e intercambios comerciales. Revista Fructicultura 45 :6-33 Fruita dolça
  • Ríos P., Argyris J., Vegas J., Leida C., Kenigswald M., Tzuri G., Troadec C., Bendahmane A., Katzir N., Picó B., Monforte A.J., Garcia-Mas J. ETHQV6.3 is involved in melon climacteric fruit ripening and is encoded by a NAC domain transcription factor (2017) Plant Journal, vol. 91 (4), pp. 671-683 Fruita dolça