Agroforestal

Els programa que treballa amb la producció agroforestal és Fructicultura.

El centre IRTA on s’hi treballa és l’IRTA Torre Marimon.

ÚLTIMES NOTÍCIES

Veure més

Properes activitats

Veure més

Ara mateix no hi ha cap activitat propera programada.

Serveis

Veure més

Publicacions

Veure més
  • Piqué, M.; Coello, J.; Ammari, Y.; Aletà, N. ; Sghaier, T.; Mutke, S. (2017). Grafted stone pine plantations for cone production: trials on Pinus pinea and Pinus halepensis rootstocks from Tunisia and Spain. A: 2nd International Meeting on Mediterranean Stone Pine for Agroforestery. Oeiras (Portugal), 18-20 May, 2016. (Options Méditerranéennes. Série A) (Comunicació) (en premsa) Agroforestal
  • Varela, E., Pulido, F., Moreno, G., & Zavala, M. A. (2020). Targeted policy proposals for managing spontaneous forest expansion in the Mediterranean. Journal of Applied Ecology, 57(12), 2373-2380. Agroforestal