Desplegar menú lateral
12/01/2021

Millorar genèticament la robustesa i la resistència a malalties en porcí com a estratègia per reduir l’ús d’antibiòtics

En un estudi liderat per l’IRTA es van estudiar 30 caràcters relacionats amb paràmetres d’immunitat en porcs

Incloure caràcters relacionats amb la salut, o marcadors genètics funcionalment associats, en els actuals esquemes de selecció porcina, contribuiria a produir animals més robustos i resistents a malalties

Un equip d’investigadors de l’IRTA, en col·laboració amb l’empresa Selecció Batallé, ha estudiat el determinisme genètic i les regions genòmiques associades amb la immunocompetència global i la salut en una població de porcs Duroc. El treball descriu heretabilitats mitjanes i altes per a molts dels caràcters analitzats i sis regions cromosòmiques en el genoma porcí relacionades amb paràmetres immunològics, identificant un total de 16 gens candidats.

Tradicionalment relegats a una segona posició en els programes de selecció i millora genètica porcina, els caràcters relatius a la salut adquireixen una importància cada vegada més gran davant els nous reptes de la producció animal. L’elevat increment de resistències a antibiòtics unit a les demandes dels consumidors de productes nutritius i sans obtinguts en sistemes de producció més sostenibles fan necessari orientar els esquemes de selecció per tenir poblacions porcines més robustes i resilients.

La investigació va tenir com a objectiu estudiar l’arquitectura genètica de 30 caràcters relacionats amb la salut, que cobreixen paràmetres immunològics (principalment innats), hematològics i indicadors d’estrès, tots ells associats a la immunocompetència en una línia comercial de Duroc, mitjançant l’estimació dels seus paràmetres genètics i identificant regions genòmiques associades i gens candidats.

Les estimacions d’heretabilitat mitjana a alta van confirmar l’existència de determinisme genètic en la majoria dels caràcters relacionats amb la immunocompetència global en porcs. D’altra banda, es van trobar correlacions genètiques positives, però també fortes correlacions genètiques negatives entre diversos caràcters d’immunitat.

L’estudi d’associació de tot el genoma va assenyalar 31 SNP (Single nucleotid Polymorphism) significativament associats a nivell genòmic, situats en sis regions cromosòmiques en els cromosomes porcins SSC4, SSC6, SSC17 i SSCX. Aquestes regions cromosòmiques es van associar amb els nivells d’IgG en plasma, al percentatge de cèl·lules T γ δ, als nivells de proteïna C reactiva en sèrum, a la capacitat fagocítica dels limfòcits, al nombre total de limfòcits, al volum corpuscular mitjà i a l’hemoglobina corpuscular mitjana.

L’estudi ha proposat un total de 16 gens candidats relacionats funcionalment amb la immunocompetència, inclosos els gens CRP, NFATC2, PRDX1, SLA, ST3GAL1 i VPS4A, per explicar la variació dels caràcters immunes i hematològics.

Aquests resultats contribueixen a millorar el coneixement de la genètica dels caràcters relacionats amb la immunitat i avalen la possibilitat d’aplicar programes de selecció efectius per millorar la immunocompetència en porcs.

Actualment es dediquen notables esforços per dissenyar noves estratègies i alternatives als antimicrobians en medicina veterinària. La incorporació de caràcters relacionats amb la salut en els programes de millora és una alternativa molt interessant en aquest sentit per produir poblacions de porcs més resistents a malalties i amb millor benestar.

Article de referència: Ballester, M., Ramayo-Caldas, Y., González-Rodríguez, O. et al. Genetic parameters and associated genomic regions for global immunocompetence and other health-related traits in pigs. Sci Rep 10, 18462 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-75417-7