Desplegar menú lateral
17/12/2020

L’IRTA estudia el paper dels felins en l’epidemiologia de la COVID-19

Font: Nick R on Unsplash

Des de fa mig any, els investigadors de l’IRTA-CReSA ho estudien en els felins domèstics, però ara també analitzaran mostres dels quatre lleons positius de SARS-CoV-2 que va documentar el Zoo de Barcelona per veure si els grans felins també desenvolupen anticossos enfront el virus.

Se sap que els felins, tant salvatges com domèstics, són susceptibles a infectar-se amb el virus, però no hi ha cap evidència científica que demostri que el puguin transmetre a les persones.

Els felins són potencialment susceptibles a infectar-se amb el SARS-CoV-2, però per ara no s’ha vist que tinguin cap paper rellevant en l’epidemiologia de la malaltia. L’equip de recerca en coronavirus zoonòtics del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), dirigit per Júlia Vergara-Alert i Joaquim Segalés, també catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), constaten que «sabem que els felins domèstics, els gats, es poden infectar amb el SARS-CoV-2 però desenvolupen immunitat eficaç contra el virus sense que els afecti la salut de forma significativa, tal com vam comprovar amb el cas del Negrito, el primer gat infectat amb el coronavirus de l’Estat espanyol». Ara, arran dels quatre casos de lleons positius per SARS-CoV-2 documentats pel Zoo de Barcelona, tots amb afectació lleu, els investigadors també avaluaran la dinàmica d’infecció del virus en els grans felins.

Per confirmar si els lleons van generar una resposta d’anticossos enfront el virus realitzaran estudis serològics de les mostres de sèrum dels animals. D’altra banda, identificaran la seqüència completa del genoma del SARS-CoV-2 de les mostres d’hisops orofaríngics per veure si el virus ha experimentat algun canvi genètic. Per fer-ho, s’aïllarà el virus de les mostres en cultiu cel·lular al laboratori d’Alta Biocontenció de l’IRTA-CReSA i la seqüenciació es farà en col·laboració amb l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa).

Sense evidències de transmissió de felins a persones

Fins ara, a nivell mundial no hi ha cap evidència científica que demostri que els gats o els grans felins salvatges puguin transmetre el virus a les persones. De fet, en els altres casos que s’han documentat fins ara arreu del món de grans felins que s’han infectat amb el virus el relat ha estat molt similar i els animals es van infectar a través del personal cuidador, sense mostrar símptomes o bé símptomes molt lleus.  

Pel que fa als felins domèstics, l’IRTA-CReSA té en marxa un estudi des de fa sis mesos que avalua si les famílies de persones infectades amb el virus l’han transmès als seus gats. Per ara han analitzat 70 mostres d’hisops orofaríngics i rectals de gats i també de gossos i fures. Són mostres que s’han rebut dels centres veterinaris de tot Catalunya, els quals prèviament havien seleccionat els animals que complien els requisits. Totes les mostres han estat negatives a la detecció de virus.

Properament es farà l’estudi de detecció d’anticossos enfront el virus en aquests mateixos animals. Aquest projecte sobre mascotes és finançat per la Fundació BBVA, en col·laboració amb el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i els quatre Col·legis Oficials de Veterinaris, el Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària i l’Hospital Clínic Veterinari de la UAB.