Desplegar menú lateral
26/03/2018

L’IRTA col·labora amb DANONE en benestar animal en vaquí lleter

En el benestar animal influeixen tota una sèrie de factors i circumstàncies en les quals s’ha de tenir en compte l’estat emocional dels animals (incloent-hi factors com el dolor o la por), les condicions naturals i la reducció al màxim dels seus costos de vida en forma de resposta a l’estrès, explica l’investigador expert en benestar animal de l’IRTA Antoni Dalmau.

Segons la dificultat que tingui una vaca per afrontar el seu entorn, explica Dalmau, tindrem major o menor grau d’estrès o benestar. Aquest benestar s’ha de basar en quatre pilars fonamentals: bona alimentació, bon allotjament, bona salut i capacitat per poder mostrar el comportament de la seva espècie.

Els consumidors, la distribució, la indústria, etc., estan molt sensibilitzats i seran més exigents en matèria de benestar dels animals, i les explotacions s’hi hauran d’adaptar, tot i que la millor forma d’aconseguir un nivell òptim de benestar animal a les explotacions és arribar-hi pel convenciment.

És en aquest convenciment que des de l’any 2016, DANONE i l’IRTA col·laboren en temes de benestar animal. Concretament, aquesta col·laboració va sorgir de l’objectiu de DANONE de desenvolupar una sistemàtica interna per a l’avaluació del benestar animal dels seus proveïdors, de la que s’havia fet un primer esborrany de protocol de benestar animal basat en guies prèvies desenvolupades per DANONE i experts internacionals.

El programa de benestar animal de l’IRTA va col·laborar en la finalització d’aquest protocol, la seva adaptació per a poder-se fer servir en condicions de camp i la concepció d’un sistema que permetés puntuar les preguntes que componen el protocol. Així es pot disposar d’una puntuació final per granja i entrenar els tècnics de DANONE en l’ús del protocol i l’obtenció de les puntuacions finals de cada explotació lletera.

Durant tot l’any 2017 els tècnics de DANONE van avaluar, en forma de projecte pilot les granges que proveeixen llet a DANONE Espanya. El resultat final ha estat el de disposar d’una informació molt útil, ja que el protocol és prou sensible per a poder classificar acuradament a totes les granges que treballen per DANONE i ha demostrat ser una eina útil per identificar punts crítics i establir possibles millores de futur.

Un cop avaluades les granges, el programa de Benestar Animal de l’IRTA ha realitzat un seguit de jornades per al coneixement i difusió del protocol dirigides als mateixos ramaders de l’empresa, amb sessions a tot l’Estat. Un cop els ramaders han pogut conèixer de primera mà el protocol, aquest s’implementarà durant aquest any 2018.

El sistema està pensat perquè siguin els mateixos tècnics de DANONE els que puguin avaluar tots els anys les seves granges amb un plantejament de millora contínua. En aquest sentit, l’IRTA realitzarà la formació continuada i el seguiment als tècnics de DANONE i aquests seran els encarregats de portar a nivell de camp el protocol de benestar.

En un futur pròxim es pretén que el model implantat a Espanya es pugui reproduir en altres països on DANONE recol·lecta llet. Un dels primers països on s’iniciarà la fase pilot prèvia aquest 2018 serà Brasil.