Desplegar menú lateral
18/06/2018

L’IRTA assessorarà l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició en matèria de benestar animal

L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) i l’IRTA han ratificat el conveni firmat el 2013 pel qual col·laboren en l’intercanvi d’informació científica amb l’objectiu de donar recolzament a les autoritats competents en matèria de benestar animal. 
La funció d’AECOSAN és disposar d’informació científica independent en relació a la protecció dels animals en el moment del sacrifici, tant pel que fa a l’autorització d’escorxadors, facilitar informació sobre materials i instal·lacions o proveïr  guies de bones pràctiques, entre altres. El conveni signat el passat 30 de maig estableix que les consultes en relació a benestar animal que rebi l’agència, seràn vehiculades a IRTA per tal de donar-hi resposta.  
L’assessorament de l’IRTA aporta informació tècnica i científica i guies sobre bones pràctiques que l’AECOSAN es compromet compartir amb les autoritats espanyoles i amb els seus homòlegs de la Comissió Europea. 
Aquest acord pretén millorar la informació disponible per a la presa de decisions i el desenvolupament de polítiques, alhora que facilitar la creació de nou coneixement en un àmbit d’especial interès per a la producció ramadera. 
L’IRTA disposa d’un grup de recerca especialista en benestar animal que treballa tant en la granja, com en el transport i sacrifici. El cap del programa, Antoni Velarde, és membre de diversos organismes internacionals, entre els que destaquen l’European Food Safety Authority (EFSA), la plataforma europea de benestar animal DGSANTE o la World Organization for Animal Health (OIE). El grup de benestar animal ha estat també el responsable de desenvoupar, juntament amb AENOR, una certificació pionera a Europa en matèria de benestar animal.