Consell Assessor Científic
Scientific Advisory Board (SAB)

Composició

Un grup de membres externs caracteritzats per la seva visió estratègica i seleccionats entre experts reconeguts internacionalment en el seu camp, que abasten les tres principals àrees d’activitat de l’IRTA: Producció Vegetal, Producció Animal i Indústries Alimentàries. Els membres del SAB són proposats pel director general de l’IRTA i nomenats per la Junta Directiva per un període renovable de 3 anys. El president del Consell Assessor Científic és designat entre els membres del SAB per un període renovable de 3 anys.

Missió

La tasca principal del Consell Científic Assessor és proporcionar assessorament i guia per orientar les activitats de R+D de l’IRTA i fer front a la missió de l’Institut. Els membres del SAB participen en els panells que regularment avaluen el Pla Estratègic de les Àrees de l’IRTA. Alguns membres també són designats per participar en la revisió i avaluació integral de l’IRTA que realitza periòdicament el sistema CERCA. El Consell Científic Assessor revisa i supervisa les activitats científiques de les Àrees i dels Programes, assessorant i orientant, si cal, sobre el rendiment dels científics/es i la captació de nous talents. El Consell Assessor Científic també orienta sobre altres temes proposats pel director general de l’IRTA.

Reunions

Els membres del SAB es reuneixen periòdicament un cop a l’any amb el director científic i els investigadors en una reunió de tres dies per dur a terme la missió anteriorment exposada.

Membres del SAB

President: Rubén Echeverría

Rubén G. Echeverría és Director General Emèrit del Centre Internacional d’Agricultura Tropical (CIAT, Colòmbia). Ha treballat en temes agrícoles, mediambientals i de desenvolupament rural al Banc Interamericà de Desenvolupament (BID, Washington DC), al Consell Científic del CGIAR (FAO, Roma) i a l’Institut Internacional de Recerca sobre Polítiques Alimentàries (IFPRI, Washington DC ).

Actualment, Rubén és Assessor Sènior de la Fundació Bill & Melinda Gates. És membre de diversos panells mundials i associacions professionals. Echeverría va estudiar agronomia a Uruguai i economia agrícola als EUA, i té experiència professional en innovació agrícola, sistemes alimentaris sostenibles, capacitació de sistemes nacionals agrícoles i d’extensió, seguiment i avaluació i gestió de la investigació agrícola per al desenvolupament.

ruben.echeverria@outlook.com

Margarita Arboix

Margarita Arboix ha estat rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des de 2016 fins a 2020. Nascuda a Ribesalbes, Castelló, l’1 d’agost de 1950, llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona i doctora en Biologia per la UAB, el 1976 es va incorporar al Departament de Farmacologia de la Facultat de Medicina de la UAB.

Ha dedicat la seva carrera docent i investigadora a l’àrea de la farmacologia, i el 1993 va ser nomenada professora titular de la UAB. Ha estat degana de la Facultat de Veterinària i directora de Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia. També ha estat subdirectora general de Medicaments Veterinaris a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris de l’Ministeri de Sanitat i Consum, i directora dels Serveis Regionals de Salut a Barcelona. Ha estat directora general d’Agricultura i Ramaderia del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Va formar part del Comitè Europeu de Medicina Veterinària de l’Agència Europea del Medicament i va presidir el Grup Europeu de Resistència als Antimicrobians. A més, també ha estat membre del Panel d’Experts en Additius per a l’Alimentació Animal de l’Agència Europea de Seguretat Alimentària i de el Comitè Científic de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. En 2019 va ser nomenada membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Margarita.arboix@uab.cat

Christine Cherbut

Christine Cherbut ha estat directora general adjunta de ciència i innovació de l’Institut Nacional d’Investigació Agrària, Alimentària i Mediambiental de França (INRAE, antic INRA), de 2017 a 2021. Enginyera bioquímica i doctora en fisiologia gastrointestinal, va ser directora del Centre de Recerca en nutrició humana de Nantes, on va desenvolupar activitats orientades a l’exploració de noves fronteres científiques (per exemple, l’impacte de la microbiota intestinal en la salut) i la investigació traslacional per informar sobre polítiques públiques (va ser vicepresidenta del comitè de nutrició humana a l’Agència francesa de Seguretat Alimentària) i per a la innovació industrial.

En 2003 es va incorporar a Nestlé a Suïssa, on va dirigir la divisió corporativa “Suport Científic i Nutrició”. Allà va desenvolupar la base científica del programa “Nutrició, Salut i Benestar”, que abasta més de 100 països, i va crear una xarxa internacional de nutricionistes amb l’objectiu de traduir els resultats de la R+D en productes i serveis comercials. Va tornar a l’INRAE el 2011, on, com a directora científica d’alimentació, nutrició i bioeconomia, ha contribuït a impulsar la investigació per al desenvolupament de sistemes alimentaris saludables, segurs i sostenibles i a fomentar un entorn propici per a la innovació. Segueix treballant a l’INRAE i actualment prepara un estudi de prospectiva científica i organitzativa sobre la investigació per a la nutrició humana a França, Europa i el món.

Christine.cherbut@inrae.fr

Johan Six

Johan Six presideix el Grup d’Agroecosistemes Sostenibles de ETH-Zuric. És Chancelor’s Fellow de la Universitat de Califòrnia-Davis, Fellow de l’Associació Americana per a l’Avanç de la Ciència, medallista Philippe Duchaufour en Ciència del Sòl de la Unió Europea de Geociències, Ecòleg Distingit de la Universitat Estatal de Colorado i figura a la llista d’Investigadors Altament Citats de 2015, 2016, 2017 i 2019 de la Web of Science.

Abans d’incorporar-se a ETH-Zuric, va desenvolupar la seva línia de recerca centrant-se en la interrelació entre les opcions de gestió dels ecosistemes, el canvi global i el cicle biogeoquímic. Posteriorment, ha continuat el programa de recerca amb més èmfasi en l’anàlisi del paisatge i la Seguretat Alimentària global. Més concretament, estudia les complexes interaccions entre el sòl, la biota del sòl i els cicles del carboni i el nitrogen als ecosistemes terrestres, especialment als agroecosistemes. El seu enfocament general consisteix en dur a terme treballs experimentals des de l’escala micro a la paisatgística i posteriorment integrar-los amb la modelització per interpolar-los i extrapolar-los a escala regional i global. La modelització també té com a objectius identificar llacunes en els nostres coneixements, generar hipòtesis comprovables i posar a prova les bases mecanicistes dels models biogeoquímics. A més, molts dels projectes que duu a terme són en col·laboració amb científics econòmics i socials per avaluar holísticament la sostenibilitat i resistència de la producció agrícola i els sistemes alimentaris.

johan.six@usys.ethz.ch

Richard GF Visser

Richard GF Visser és catedràtic i director de Millora Genètica Vegetal de la Wageningen University and Research (Països Baixos). És membre electe de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (2015, de per vida), membre de la Junta Directiva (2012 – actualitat), President (2016-2020) i ex President (2020-2024) d’EUCARPIA, membre del Consell Acadèmic de la Wageningen University and Research (2010-2018) i membre de la Junta Directiva de l’Associació Europea d’Investigadors de la Patata (2008-2016), entre d’altres.

Els seus interessos de recerca se centren en la millora de l’eficiència i l’eficàcia dels programes de millora mitjançant el desplegament de noves tecnologies com ara la informació genòmica, les tècniques d’edició de gens i la intel·ligència artificial. La biologia del desenvolupament vegetal (inclosos els caràcters relacionats amb l’arquitectura de la planta) i l’ús de la genètica i la genòmica per abordar qüestions biològiques en plantes de cultiu, que haurien de conduir al disseny de cultius d’alt rendiment i excel·lent qualitat que es puguin produir en tot tipus d’entorns de forma sostenible per a diferents tipus d’agricultura i horticultura com el cultiu en franges i el cultiu mixt, però també l’agricultura d’ambient controlat.

richard.visser@wur.nl