Consell Assessor Científic
Scientific Advisory Board (SAB)

Composició

Un grup de membres externs caracteritzats per la seva visió estratègica i seleccionats entre experts reconeguts internacionalment en el seu camp, que abasten les tres principals àrees d’activitat de l’IRTA: Producció Vegetal, Producció Animal i Indústries Alimentàries. Els membres del SAB són proposats pel director general de l’IRTA i nomenats per la Junta Directiva per un període renovable de 3 anys. El president del Consell Assessor Científic és designat entre els membres del SAB per un període renovable de 3 anys.

Missió

La tasca principal del Consell Científic Assessor és proporcionar assessorament i guia per orientar les activitats de R+D de l’IRTA i fer front a la missió de l’Institut. Els membres del SAB participen en els panells que regularment avaluen el Pla Estratègic de les Àrees de l’IRTA. Alguns membres també són designats per participar en la revisió i avaluació integral de l’IRTA que realitza periòdicament el sistema CERCA. El Consell Científic Assessor revisa i supervisa les activitats científiques de les Àrees i dels Programes, assessorant i orientant, si cal, sobre el rendiment dels científics/es i la captació de nous talents. El Consell Assessor Científic també orienta sobre altres temes proposats pel director general de l’IRTA.

Reunions

Els membres del SAB es reuneixen periòdicament un cop a l’any amb el director científic i els investigadors en una reunió de tres dies per dur a terme la missió anteriorment exposada.

Membres del SAB

President: Rubén Echeverría

Rubén G. Echeverría és director general emèrit del Centre Internacional d’Agricultura Tropical de Colòmbia (CIAT). Ha treballat en temes d’agricultura, medi ambient i desenvolupament rural en el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID, Washington DC), en el Consell Científic del CGIAR (FAO, Roma) i al Centre Llatinoamericà de Desenvolupament Rural (RIMISP, Xile).

En l’actualitat, Rubén és investigador sènior a l’Institut Internacional d’Investigació sobre Polítiques Alimentàries (IFPRI, Washington DC), des d’on participa en el desenvolupament i la implementació d’una agenda d’innovació alimentària i agrícola de la FAO per a l’Amèrica Llatina i el Carib. Presideix el Consell Assessor Científic de l’IRTA i la Comissió Mundial d’intensificació Sostenible de l’Agricultura (CoSAI). És membre de diversos consells mundials i associacions professionals. Echeverría va estudiar agronomia a Uruguai i economia agrícola als Estats Units, i té experiència professional en innovació agrícola, sistemes alimentaris sostenibles, creació de capacitat dels sistemes nacionals d’agricultura i extensió, seguiment i avaluació i gestió de la investigació agrícola per al desenvolupament.

ruben.echeverria@cgiar.org

Margarita Arboix

Margarita Arboix ha estat rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des de 2016 fins a 2020. Nascuda a Ribesalbes, Castelló, l’1 d’agost de 1950, llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona i doctora en Biologia per la UAB, el 1976 es va incorporar al Departament de Farmacologia de la Facultat de Medicina de la UAB.

Ha dedicat la seva carrera docent i investigadora a l’àrea de la farmacologia, i el 1993 va ser nomenada professora titular de la UAB. Ha estat degana de la Facultat de Veterinària i directora de Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia. També ha estat subdirectora general de Medicaments Veterinaris a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris de l’Ministeri de Sanitat i Consum, i directora dels Serveis Regionals de Salut a Barcelona. Ha estat directora general d’Agricultura i Ramaderia del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Va formar part del Comitè Europeu de Medicina Veterinària de l’Agència Europea del Medicament i va presidir el Grup Europeu de Resistència als Antimicrobians. A més, també ha estat membre del Panel d’Experts en Additius per a l’Alimentació Animal de l’Agència Europea de Seguretat Alimentària i de el Comitè Científic de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. En 2019 va ser nomenada membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Margarita.arboix@uab.cat

Declan J. Troy

El Dr. Declan J. Troy és el director adjunt de Recerca de Teagasc, l’Autoritat Irlandesa per al Desenvolupament de l’Agricultura i l’Alimentació, amb especial responsabilitat en la transferència de coneixements científics al sector alimentari. És químic col·legiat de la Royal Society of Chemistry i va completar els seus estudis de postgrau en el University College de Dublín el 1986, investigant la bioquímica de les proteases musculars en funció del pH. Posteriorment, va ser cap de Departament de Ciències de la Carn en el Centre Nacional d’Alimentació de Dublín.

La seva recerca s’ha centrat en la bioquímica de les proteïnes musculars i els seus efectes en la textura de la carn. El seu treball ha contribuït a la introducció de noves tecnologies a nivell industrial, especialment en el competitiu sector de la carn de boví a Irlanda. Ha coordinat nombrosos projectes científics de la UE sobre productes carnis. En l’actualitat és el director de la Iniciativa d’Investigació d’Aliments Funcionals Marins (NutraMara), un programa multidisciplinari destinat a descobrir components bioactius de fonts marines irlandeses per al seu ús en productes alimentaris funcionals de valor afegit. Declan també ocupa el càrrec de vicepresident de l’Institut de Ciència i Tecnologia dels Aliments a Irlanda.

declan.troy@teagasc.ie

Pippa Heylings

Pippa Heylings és directora general i fundadora de Talking Transformation Ltd. Va treballar com a facilitadora durant la creació de la Reserva Marina de les Illes Galápagos (Equador) i el seu Pla de Gestió. Des de 2006, ha treballat a la Fundació Futur Llatinoamericà (FFLA), una organització dedicada al diàleg col·laboratiu i la transformació de conflictes cap al desenvolupament sostenible, com a directora d’Iniciatives Estratègiques, i posteriorment com a directora executiva (2009-2012).

Des de 2010 ha estat directora regional per a l’Amèrica Llatina i el Carib de la Xarxa de Coneixement sobre el Desenvolupament Climàtic (CDKN), i en 2015 es va convertir en líder de Polítiques i Pràctiques. Al 2013 va fundar Talking Transformation Ltd, que treballa a nivell internacional per facilitar el canvi cap a un món sostenible, baix en carboni i resilient al clima a través del diàleg entre múltiples parts interessades i la promoció del canvi en els tractats internacionals, les polítiques públiques a nivell nacional i els plans d’acció, la cooperació publico-privada i els acords institucionals a múltiples escales per al clima, el desenvolupament i la gestió dels recursos naturals, vinculant el local amb el global. Pippa té un màster en educació ambiental per la Universitat de Rhodes, i ha escrit diversos articles i publicacions sobre governança i gestió de conflictes.

pippa.heylings@talkingtransformation.org

Christine Cherbut

Christine Cherbut ha estat directora general adjunta de ciència i innovació de l’Institut Nacional d’Investigació Agrària, Alimentària i Mediambiental de França (INRAE, antic INRA), de 2017 a 2021. Enginyera bioquímica i doctora en fisiologia gastrointestinal, va ser directora del Centre de Recerca en nutrició humana de Nantes, on va desenvolupar activitats orientades a l’exploració de noves fronteres científiques (per exemple, l’impacte de la microbiota intestinal en la salut) i la investigació traslacional per informar sobre polítiques públiques (va ser vicepresidenta del comitè de nutrició humana a l’Agència francesa de Seguretat Alimentària) i per a la innovació industrial.

En 2003 es va incorporar a Nestlé a Suïssa, on va dirigir la divisió corporativa “Suport Científic i Nutrició”. Allà va desenvolupar la base científica del programa “Nutrició, Salut i Benestar”, que abasta més de 100 països, i va crear una xarxa internacional de nutricionistes amb l’objectiu de traduir els resultats de la R+D en productes i serveis comercials. Va tornar a l’INRAE el 2011, on, com a directora científica d’alimentació, nutrició i bioeconomia, ha contribuït a impulsar la investigació per al desenvolupament de sistemes alimentaris saludables, segurs i sostenibles i a fomentar un entorn propici per a la innovació. Segueix treballant a l’INRAE i actualment prepara un estudi de prospectiva científica i organitzativa sobre la investigació per a la nutrició humana a França, Europa i el món.

Christine.cherbut@inrae.fr