Pla d'igualtat

L’IRTA disposa d’un Pla d’Igualtat, de vigència fins al 31 de desembre de 2025.

Aquest ha estat elaborat seguint allò establert als RD 901/2020 i RD 902/2020, pels que es regula els plans d’igualtat i el seu registre i, per això, s’ha constituint una Comissió Negociadora, amb representació de la Direcció i amb la representació del personal. Aquesta Comissió es va constituir el dia 7 de juliol de 2021.

Des de llavors, i fins a l’octubre de 2021, es va fer la recollida de dades. Entre l’octubre i el desembre de 2021, la Comissió s’ha reunit un cop cada 3 setmanes per fer el tractament estadístic de les dades i, posteriorment, analitzar-les i proposar les accions positives que apareixen al Pla d’Igualtat.

El pla s’ha publicat al REGCON (Registre i dipòsit de convenis col·lectius del Ministeri de Treball) el dia 21 de gener de 2022.​​​​​​​