Desplegar menú lateral
05/05/2021

L’IRTA participa en un projecte per optimitzar la producció del pagell de taca negra a Nicaragua

Pescadors alimentant el peix cultivat en gàbies flotants a Chinandega, Nicaragua. Font: Amigos de la Tierra.

El programa d’Aqüicultura de l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita aportarà el seu coneixement en l’alimentació del peix al projecte Nutripargo

Més de 140 pescadors artesanals del Pacífic nicaragüenc optimitzaran la producció de pagells de taca negra. La producció aqüícola serà tecnificada amb la creació de dietes balancejades que cobreixin els requeriments de proteïna i lípids, que redueixi els temps d’engreix i incorpori entrades locals per reduir els alts costos d’alimentació de l’espècie amb valor comercial i demanda en la dieta nicaragüenca.

L’ajuda a aquests pescadors arriba a través del projecte “Eficiencia nutricional mediante dietas balanceadas de alto contenido proteico en el cultivo de Pargo (Lutjanus Guttatus) en Chinandega”, denominat projecte Nutripargo i executat per Amics de la Terra Espanya, l’Institut per al Creixement sostenible de l’Empresa (ICSEM), la Fundació Lluitadors Integrats a al Desenvolupament de la Regió (LIDER), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua, León (UNAN – Lleó) i la col·laboració tècnica de l’ centre d’Estudis i Serveis Ambientals Vila Clara de Cuba.

Els especialistes han creat un pla de nutrició per cada etapa de creixement. Per a això, hauran caracteritzar els ingredients disponibles localment com el cap de gambeta, cutícula de gambeta, vísceres de peix, fauna acompanyant i altres d’origen vegetal; i amb això formular les dietes, les que seran avaluades pels pescadors artesanals a les seves granges, amb l’assistència tècnica de la UNAN-Lleó. La formulació de la nova dieta equilibrada per etapa de creixement serà possible gràcies a la inversió de 120,000 euros provinents de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i més de 51,000 euros dels socis espanyols i nicaragüencs.

Els instituts ICSEM i IRTA seran els responsables de la transferència tecnològica sostenible i de el coneixement, tècniques, eines i metodologia per a la formulació de dietes i elaboració de l’aliment, tant a pescadors com a docents de la UNAN-León. Al tenir les dietes amb millor impacte durant el seu cicle d’engreix, es creurà un pla de nutrició amb bones pràctiques d’alimentació, el que reduirà els costos, temps, transport i espai per protegir l’aliment. Les dietes estaran disponibles quan acabi el projecte i seran reproduïdes per la Cooperativa La Limonera i es distribuiran a 9 cooperatives que es dediquen al cultiu de 120.000 pagells de taca negra a 25 gàbies flotants pel cicle productiu.