Desplegar menú lateral
17/01/2019

L’IRTA consolida la seva posició d’expertesa en l’àmbit del biogàs com a socis de l’AEBIG

L’IRTA, a través del Programa de Gestió Integral de Residus Orgànics (GIRO), ha estat reconegut com a “soci de coneixement” a l’Associació Espanyola de Biogàs (AEBIG). D’aquesta manera, formem part d’aquesta plataforma amb actors interessats en promoure projectes sobre biogàs i aportem l’expertesa dels nostres investigadors a nivell tècnic. Els representants de l’IRTA a l’AEBIG seran la Belén Fernández, investigadora especialista en el biogàs agroindustrial, i en Francesc Prenafeta, cap del programa. 

Els altres membres d’aquesta associació, que va ser fundada el 20 de gener de 2009, són empreses, persones i institucions actives en el sector del biogàs en l’àmbit de l’Estat espanyol. El principal objectiu d’AEBIG és aglutinar i representar el sector relacionat amb la digestió anaeròbia dels residus orgànics per a promoure el biogàs com a font d’una energia renovable que, a més de reduir l’impacte mediambiental, també dona suport al desenvolupament rural. AEBIG també és soci de l’Associació Europea de Biogàs (EBA). Amb aquest propòsit, s’ha establert una plataforma de comunicació i col·laboració entre els actors del sector a nivell internacional, on l’IRTA tindrà l’oportunitat de jugar un paper molt rellevant.

El biogàs s’obté a partir de la descomposició de residus orgànics per digestió anaeròbia (sense oxigen), en un procés desenvolupat per bacteris. Amb el biogás s’obté d’una banda biocombustible, i també adobs orgànics amb els residus del procés. La recerca actual de l’IRTA sobre el biogàs es centra en el sector agroindustrial. En concret, la majoria dels nostres projectes estan orientats a la valorització dels residus orgànics provinents de l’activitat agrícola, ramadera, i agroindustrial mitjançant el que es coneix com a “co-digestió anaeròbia”, que consisteix en tractar mescles optimitzades de diferents residus que permeten maximitzar el rendiment del digestor anaerobi en termes de producció de biogàs. Per altra banda, també estem invertint molta dedicació a projectes sobre la producció de fertilitzants orgànics a partir del digestat (fracció tractada que surt del digestor).