Desplegar menú lateral
26/01/2022

L’IRTA s’adhereix al projecte AgroBioFood Ponent amb la creació del Plant Health Innovation Hub

Ubicat a Lleida, serà un centre d’innovació en sanitat vegetal que impulsarà la generació de noves tècniques i productes i afavorirà la transformació del model econòmic de Lleida cap a l’economia verda

L’IRTA impulsa la creació d’un centre d’innovació en sanitat vegetal (el Plant Health Innovation Hub) en el marc del projecte AgroBioFood Ponent per fomentar la sostenibilitat i la resiliència del sector agroalimentari de Lleida, i amb l’objectiu que la producció d’aliments mantingui alts estàndards de qualitat, alts nivells de producció i la màxima seguretat alimentària. El hub permetrà l’especialització territorial de Lleida, que és on hi ha la major concentració de cultius de Catalunya, en sanitat vegetal. Això convertirà el territori en un motor d’activitat econòmica i ajudarà a garantir la producció d’aliments mitjançant la generació de coneixement i la innovació oberta i participativa, així com la coordinació i visualització de l’activitat a Catalunya.

En els darrers anys, el canvi climàtic i l’increment de la mobilitat de persones i mercaderies han comportat l’aparició de nous riscos sanitaris als cultius que poden posar en perill la producció i la qualitat dels aliments. Alguns dels més recents són el foc bacterià, Xanthomonas, Sharka, Xylella, Halyomorpha o el HLB. L’increment del risc sanitari ha coincidit amb una reducció dels recursos humans i de les infraestructures disponibles a Catalunya per fer front a les crisis sanitàries i per generar nou coneixement.

El Plant Health Innovation Hub impulsarà la generació de noves tècniques i productes en sanitat vegetal mitjançant noves fórmules d’innovació i generació de coneixement. Així, s’incrementaran els recursos humans especialitzats en aquest àmbit, i es milloraran les infraestructures de forma coordinada amb les existents.

Donada la variabilitat de cultius de Catalunya, en una primera fase la temàtica del hub es centrarà en els cultius de fruita dolça, olivera i fruita seca. En una segona fase, es contemplen els cultius extensius (cereals), la vinya i els nous cultius.

Actuacions del Plant Health Innovation Hub

Les actuacions del Plant Health Innovation Hub s’aglutinen en tres accions:

 1. Adaptació i posada en marxa de les estructures, de dos tipus: l’estructura física on estarà ubicat el hub, i la seva estructura orgànica.
 2. Punt forma’t i informa’t. Creació d’un servei de formació, documentació i informació que funcionarà com a punt d’entrada predeterminada del hub.
 3. Punt de diagnosi i control. El servei de diagnosi i control oferirà dos nivells d’actuació per a plagues i malalties. A nivell reactiu, fent diagnosi i proposta de tractament de les mostres que arribin per part de qualsevol usuari del servei d’informació i que no hagin pogut rebre un diagnòstic ni proposta de tractament per part del tècnic. A nivell preventiu, desenvolupant i definint les estratègies de control i prevenció de les potencials plagues i malalties que poden afectar els cultius.

Què és l’AgroBioFood Ponent

El PECT AgroBioFood Ponent és un projecte destinat a consolidar i reforçar una estructura territorial d’innovació oberta i col·laborativa altament especialitzada a les Terres de Ponent. L’estructura es construeix sobre una sòlida i contrastada base metodològica desenvolupada i validada a nivell local a través de la iniciativa Biolab Ponent, que implica un especial protagonisme per a les administracions locals.

L’estructura està orientada específicament a impulsar i gestionar la transformació del model econòmic actual de la demarcació de Lleida cap a l’economia verda, afavorint la capacitat de resiliència i productivitat sostenible de dos àmbits d’especialització sectorials consolidats dins del nou model i relacionats amb els espais agraris i l’entorn rural: la producció d’aliments i els serveis ecosistèmics

Objectius estratègics de l’AgroBioFood

 • Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola i ramadera, en tant que sector consolidat en l’àmbit de l’economia verda.
 • Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball mitjançant l’impuls dels sectors emergents vinculats al nou model: energia, química i recursos i indústries culturals i basades en l’experiència.
 • Impulsar un model gestió sostenible del capital natural vinculat al model que n’asseguri la seva preservació i productivitat.
 • Reduir la dependència del territori de recursos no renovables.
 • Contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Eixos prioritaris de l’AgroBioFood

 1. Impulsar la innovació oberta i col·laborativa orientada a la transformació.
 2. Impulsar la demanda pública i privada de béns i serveis respectuosos amb el medi ambient.
 3. Afavorir el desenvolupament de models de negoci sostenibles.
 4. Afavorir el desenvolupament territorial equilibrat del model.
 5. Impulsar el capital social i el capital humà.

La Diputació de Lleida coordina aquest projecte PECT, del qual en formen part activament 6 entitats del territori lleidatà (una d’elles l’IRTA), a més d’altres agents que li donen suport.

Aquest projecte es troba cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per la Generalitat de Catalunya, dins el marc del Programa FEDER de Catalunya 2014-2020.