Desplegar menú lateral
02/10/2018

L’IRTA inicia el projecte Circular Agronomics per a impulsar la sostenibilitat de la cadena agroalimentària a nivell europeu

  • Durant els 4 anys del projecte, es realitzaran assaigs demostratius a La Noguera, Osona i el Baix Empordà

  • La seva web oficial és www.circularagronomics.eu

Els dies 27 i 28 de setembre es va celebrar la reunió inaugural del projecte Circular Agronomics, una iniciativa amb finançament europeu que reuneix empreses, centres d’investigació i universitats de 10 països amb l’objectiu d’incrementar la recuperació i el reciclatge de nutrients al llarg de la cadena agroalimentària a nivell europeu i reduir l’impacte ambiental de l’agricultura, la ramaderia i la indústria alimentària. Circular Agronomics treballarà amb els principis de l’economia circular, per tal de reduir i reincorporar al sistema productiu el fòsfor i el nitrogen residuals provinents principalment de la fertilització i els purins, així com d’incrementar la captura de carboni del sòl.

El projecte té un gran component experimental i demostratiu que es posarà en pràctica en sis casos d’estudi al llarg d’Europa, un dels quals es portarà a terme a Catalunya. Catalunya és una zona amb una forta producció agrícola i ramadera concentrada en àrees molt específiques. L’excedent de nutrients al sòl, la eutrofització de les aigües subterrànies,les emissions provinents del sector i l’escassetat d’aigua són alguns dels reptes que es buscarà resoldre a les proves pilot.

 

Foto de grup dels socis del projecte durant el Kick-off a l’IRTA Torre Marimon

L’estudi es compon de diverses parts que es portaran a terme a diverses ubicacions. A la granja experimental de l’IRTA de Monells, l’EVAM, es treballarà amb l’alimentació de precisió en vedelles i altres estratègies per tal de reduir les emissions de gas hivernacle i el nitrogen dels purins i incrementar el seu valor fertilitzant. Els productes obtinguts seran reutilitzats en assaigs de fertilització en camps de Osona i el Baix Empordà. Paral·lelament, es tractaran dejeccions porcines a una planta de biogàs i s’aplicarà un assecat solar a la fracció sòlida del digestat per a l’obtenció de fertilitzants d’alta qualitat que seran reutilitzats en assaigs de fertilització en camps a La Noguera. La reutilització de les dejeccions ramaderes per a la fertilització dels camps on es produirà l’aliment per als animals permet crear un sistema tancat on es busca una producció el màxim d’eficient i sostenible. Per això, el projecte contempla una avaluació socioeconòmica i ambiental que s’aplicarà als sis casos d’estudi.

El projecte Circular Agronomics (H2020 -773649 – Efficient Carbon, Nitrogen and Phosphorus cycling in the European Agri-food System and related up- and down-stream processes to mitigate emissions) té una durada de quatre anys i compta amb la participació de 19 socis de 9 països europeus i una federació de grangers de 10 països de l’est d’Àfrica, amb seu a Kenya. Compta amb un pressupost de 6.999.795,50 euros provinents del Programa Horizon 2020 per a la Recerca i la Innovació.

L’IRTA lidera i coordina el projecte, liderat pel doctor Victor Riau del Programa de Gestió Integral de Residus Orgànics, i on participen també de forma multidisciplinar els programes de Producció de Remugants, Cultius Extensius Sostenibles, Agricultura Urbana i Periurbana, la Fundació Mas Badia com a third party i CREDA com soci participant.