Indústries alimentàries

Com a Indústries alimentàries entenem aquelles que s’encarreguen de processar els aliments del sector primari, tenint cura d’elements com la seguretat alimentària, la qualitat, la conservació o la transformació en el producte final.

Aquests són els programes científics de l’IRTA que treballen en l’àmbit de les Indústries Alimentàries:
Qualitat i tecnologia alimentàries i Funcionalitat i seguretat alimentàries.

I es desenvolupen majoritàriament des dels centres IRTA de Monells.


ACTUALITAT

Veure més

Activitats i jornades

Serveis

Veure més
Oferim 26 serveis d'Indústries alimentàries.

Publicacions

Veure més
  • Terriente-Palacios, C., Diaz, I., & Castellari, M. (2019). A validated ultra-performance liquid chromatography with diode array detection coupled to electrospray ionization and triple quadrupole mass spectrometry method to simultaneously quantify taurine, homotaurine, hypotaurine and amino acids in macro- and microalgae. Journal Of Chromatography A, 1589, 83-92. doi:10.1016/j.chroma.2018.12.058 http://hdl.handle.net/20.500.12327/247 Indústria càrnia, lactis i peix
  • Riudavets, J., Castane, C., Agusti, N., del Arco, L., Diaz, I., & Castellari, M. (2020). Development and Biomass Composition of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae), Tenebrio molitor (Coleoptera:Tenebrionidae), and Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) Reared on Different Byproducts of the Agri-Food Industry. Journal of Insect Science, 20(4), 8, Article 17 Conservació i seguretat alimentària
  • Jofré, A., Latorre-Moratalla, M., Garriga, M., & Bover-Cid, S. (2019). Domestic refrigerator temperatures in Spain: Assessment of its impact on the safety and shelf-life of cooked meat products. Food Research International, 126, 108578. doi:10.1016/j.foodres.2019.108578 http://hdl.handle.net/20.500.12327/474 Conservació i seguretat alimentària
  • Coll-Brasas, E., Arnau, J., Gou, P., Lorenzo, J., García-Pérez, J., & Fulladosa, E. (2019). Effect of high pressure processing temperature on dry-cured hams with different textural characteristics. Meat Science, 152, 127-133. doi:10.1016/j.meatsci.2019.02.014 http://hdl.handle.net/20.500.12327/294 Conservació i seguretat alimentària
  • Lafarga, T., Acién-Fernández, F., Castellari, M., Villaró, S., Bobo, G., & Aguiló-Aguayo, I. (2019). Effect of microalgae incorporation on the physicochemical, nutritional, and sensorial properties of an innovative broccoli soup. LWT, 111, 167-174. doi:10.1016/j.lwt.2019.05.037 http://hdl.handle.net/20.500.12327/585 Consumidors i alimentació