Desplegar menú lateral

Funcionalitat i seguretat alimentàries

 

Aquest programa abasta tres camps principals:

  1. El desenvolupament, l’optimització i la validació de protocols analítics basats en tècniques i sensors cromatogràfics per a la detecció, identificació i quantificació de productes químics, així com tecnologies òmiques per a la detecció ràpida, la identificació, el tipificat i la quantificació de microorganismes.
  2. L’extracció i la caracterització de components biològics d’interès per al sector agroalimentari, inclosos nutrients i compostos bioactius principalment procedents de fonts sostenibles (biorrefineria) i microorganismes (probiòtics, cultius iniciadors i bioprotectors).
  3. L’avaluació i el disseny d’estratègies de processament i conservació d’aliments per millorar la seguretat química i microbiològica, i ampliar la vida útil dels aliments. Es desenvolupen i s’apliquen enfocaments emergents basats en la microbiologia predictiva per dissenyar eines de gestió de la seguretat alimentària.

· Cap de programa: Sara Bover
· Personal investigador: 6
· Personal de suport: 5
· Centre de treball: IRTA Monells


 

Publicacions científiques destacades:

 

RibasAgustí, A., Díaz, I., Sárraga, C., GarcíaRegueiro, J., & Castellari, M. (2019). Nutritional properties of organic and conventional beef meat at retail. Journal Of The Science Of Food And Agriculture, 99(9), 4218-4225. doi:10.1002/jsfa.9652 http://hdl.handle.net/20.500.12327/413

Jofré, A., Latorre-Moratalla, M., Garriga, M., & Bover-Cid, S. (2019). Domestic refrigerator temperatures in Spain: Assessment of its impact on the safety and shelf-life of cooked meat products. Food Research International, 126, 108578. doi:10.1016/j.foodres.2019.108578 http://hdl.handle.net/20.500.12327/474

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

S'ha enviat correctament
No s'ha pogut enviar correctament, prova en un altre moment