Desplegar menú lateral

Programa de Qualitat del producte

Aquest programa científic actualment no existeix. Va romandre actiu fins el 31 de desembre de 2020.

 

Les activitats de R+D que realitza el programa de Qualitat del producte es dediquen a valorar la qualitat i la composició de la canal i la qualitat del producte des dels punts de vista tecnològic, nutricional, sensorial i social en relació amb l’origen, la genètica, el sexe, l’alimentació i el maneig.

Les àrees d’investigació inclouen el calibratge i la validació dels sistemes automàtics actuals i nous de classificació de canals per determinar la composició de la canal, la caracterització i l’optimització de la composició corporal i de la canal, la predicció i l’avaluació de la qualitat de la carn mitjançant tecnologies d’avantguarda i nous mètodes en línia, així com la millora de la qualitat dels aliments, la innovació en la maduració de la carn de boví i de la qualitat de la carn procedent de sistemes de producció alternatius i dels components bioactius de subproductes.

  • Cap del programa: Maria Font
  • Personal investigador: 4
  • Personal de suport: 9
  • Centres de treball: IRTA Monells