Desplegar menú lateral
05/05/2023

Els sectors de producció de vedells d’engreix i de nutrició animal i l’IRTA tracten els reptes de futur

Ho van fer el 25 d’abril, en la Taula d’Innovació de Vedell d’Engreix, i el 2 de maig, en la Taula d’Innovació de fabricació de pinsos i nutrició animal

Amb l’objectiu d’estudiar els reptes de futur en la producció de vedells d’engreix i la nutrició animal, en el 25 d’abril va celebrar-se a l’IRTA Fruitcentre (Lleida) la 9a Taula d’Innovació del Vedell d’Engreix, i el 2 de maig, a l’IRTA Mas Bové (Constantí), la 2a Taula d’Innovació de Fabricació de Pinsos i Nutrició Animal. En les trobades, representants del sector, de l’IRTA i del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) fan balanç de l’any anterior i plantegen els reptes de futur.

En l’àmbit dels vedells d’engreix, quant a les fites assolides el 2022, va fer-se referència als projectes orientats a reduir l’impacte ambiental de l’alimentació i en els efectes de la temperatura de l’aigua sobre el consum d’aquesta en mamons. També es va donar informació sobre l’avenç en l’execució dels projectes Beefmetareduction, Beefmetalist, Welbeef i Immunocalf, entre d’altres, adreçats a millorar la sostenibilitat de la producció ramadera, el benestar dels animals, la resistència als antibiòtics i la robustesa envers les malalties.

Quant a les línies de treball futures, es van plantejar les següents: la recuperació dels mamons després d’un transport llarg, com reduir la dependència de la palla tant a la menjadora com al jaç, com apropar-se al concepte de “granja de precisió”, un estudi sobre l’envasat de la carn perquè pugui allargar-se’n la vida útil i el malbaratament i, finalment, la construcció d’un relat sobre el sistema de producció que ajudi a fer entendre als consumidors com n’és d’important.

Pel que fa a la Taula d’Innovació sobre Nutrició animal, es va informar sobre els principals projectes de l’any anterior, en què s’ha estudiat l’impacte dels ingredients en la petjada ambiental de la producció porcina i l’ús d’algues per a alimentació de pollastres, i s’ha finalitzat un estudi per avaluar l’efecte de la temperatura de granulació sobre la higienització del pinso, la seva digestibilitat i el creixement en pollastres. Entre els reptes de futur que van definir-se hi ha aprofundir en la relació entre la nutrició i la salut animal, amb un focus especial en la salut intestinal, per reduir l’ús d’antibiòtics i millorar l’aprofitament dels nutrients; en pollastres, l’estudi de la relació entre la qualitat de les matèries primeres dels pinsos i la inflamació intestinal; en les verres, es planteja avaluar les seves necessitats per millorar l’aprofitament dels nutrients, i, finalment, es planteja buscar fonts de proteïna alternatives a la soja en dietes baixes en proteïna bruta.