Desplegar menú lateral
30/05/2019

El projecte WETWINE construeix aiguamolls per tractar les aigües residuals dels cellers

Els sistemes convencionals de tractament de les aigües residuals generades en els cellers que més s’apliquen són els dels fangs activats on s’utilitzen microorganismes que transformen la matèria orgànica. Aquests sistemes no tracten eficaçment les aigües residuals generades en els cellers ja que contenen altes concentracions de matèria orgànica i mostren cabals i càrregues molt variables tant diàries com estacionals. Per tant, sorgeix la necessitat d’aplicar tecnologies no convencionals. En aquest sentit, els aiguamolls construïts són una bona opció per tractar aquestes aigües residuals. A més, tenen un cost molt inferior (tant d’inversió com operacional). Es tracta d’alternatives que poden contribuir a la descontaminació eficaç i “in situ” de les aigües residuals de cellers petits i mitjans. Un altra avantatge dels aiguamolls construïts és que poden ser una alternativa eficaç per tractar inicialment els fangs resultants de la depuració biològica (deshidratació i estabilització).

El passat mes de juny es va concedir a La Vinyeta i a Codorniu, S.A. un ajut a la Cooperació per a la Innovació, cofinançada per fons FEADER i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per a la realització del projecte innovador WETWINE “Innovacions en l’aplicació als cellers d’aiguamolls construïts (wetlands)”. En aquest projecte, els dos cellers col·laboren en el desenvolupament de diferents aplicacions d’aiguamolls construïts per al tractament dels efluents que es generen durant el procés de vinificació

Al celler La Vinyeta es construirà una planta pilot per tractar una part de les aigües residuals que genera el procés de producció del vi. La innovació radica en que s’assajarà un digestor anaerobi inicial per reduir les dimensions de l’aiguamoll de flux horitzontal posterior i evitar així la seva saturació, i en què els fangs generats es tractaran en un altre aiguamoll per a la seva deshidratació i estabilització de cara a poder aplicar-los com a adob a la vinya. El sistema es concep de manera que funcioni en tot el possible per gravetat, de manera que el consum energètic sigui mínim.

A les instal·lacions de RAIMAT (Codorniu), s’instal·larà un sistema experimental d’aiguamolls per a la deshidratació i estabilització dels fangs generats en la seva depuradora biològica de tractament dels efluents líquids. En aquesta instal·lació pilot es compararan dos règims d’alimentació del sistema, un dels quals permet reduir les dimensions de l’aiguamoll necessari per tractar la totalitat dels fangs generats. Novament, el consum energètic és mínim, i el fang estabilitzat pot aplicar-se a les vinyes.

En ambdós casos, el projecte desenvolupa una concepció d’economia circular de reaprofitament de recursos, i minimització en el consum de materials i energia.

Participen en aquest grup operatiu el Celler La Vinyeta i Codorniu, SA com a líders del projecte, el Grup d’Enginyeria Química Ambiental (Universidade da Coruña) que aporta la part tècnica juntament amb l’empresa italiana IRIDRA, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) que realitzarà el seguiment analític, l’associació INNOVI i el Consell Regulador de la D.O. Empordà que col·laboren en la difusió, i la consultora ambiental ARLALORA, SL que fa tasques d’assessorament i coordinació.

Ajut a la Cooperació per a la Innovació,

Operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020