Desplegar menú lateral
16/10/2020

El projecte INNOTUB estrena web i comença el mostreig de rosegadors al Pirineu

L’equip comença a realitzar les primeres accions, com la captura de rosegadors per avaluar el seu paper en l’epidemiologia de la malaltia i accions de comunicació amb el sector ramader per avaluar la bioseguretat a les explotacions.

El projecte INNOTUB presenta avui el seu portal web www.innotub.eu disponible en cinc idiomes (català, castellà, francès, anglès i euskera), on es pot trobar tota la informació d’aquesta xarxa transfronterera multidisciplinària que té l’objectiu de reforçar els vincles i crear sinèrgies entre els diferents actors implicats en els programes de control de la tuberculosi animal de la regió transfronterera. El projecte està coordinat pel Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i compta amb la participació de l’Agència Francesa per a la Seguretat i Salut Alimentària, Ambiental i Ocupacional (ANSES), l’Institut Basc de Recerca i Desenvolupament Agrari (NEIKER), l’Escola Nacional Veterinària de Toulouse (ENVT) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El passat 21 de setembre l’equip va celebrar la primera reunió de progrés per preparar les primeres accions del projecte, que es basen en conèixer millor l’epidemiologia de la tuberculosi animal i l’impacte de les mesures de bioseguretat per millorar-ne la gestió. Aquesta acció, coordinada per l’ENVT, busca complir dos objectius principals.

Estudi de la tuberculosi en rosegadors

En primer lloc, avaluar el paper dels petits rosegadors silvestres en la circulació de Mycobacterium microti, causant de la tuberculosi en aquestes espècies que poden transmetre la infecció als ramats. Per això s’estan organitzant captures de rosegadors en set indrets dividits en granges de cria i en àrees de pastura de dues valls pirinenques de Catalunya. A cada zona, està previst capturar rosegadors durant 5 dies consecutius. La primera campanya de captura està prevista per a l’octubre del 2020. La seguiran tres campanyes més a la primavera del 2021, la tardor del 2021 i la primavera del 2022. Els rosegadors capturats es posaran a prova per detectar possibles infeccions amb M. microti.

Exemplar de rosegador capturat. Autor: Wildlife Conservation Medicine Research Group (WildCoM) of UAB (CC BY-NC 4.0)

Aquest estudi de camp permetrà estimar la prevalença del bacteri en les poblacions de rosegadors i comprendre millor el risc d’infecció per a les explotacions de bestiar boví de la regió. A més a més, per complementar aquesta activitat, l’IRTA-CReSA està realitzant un estudi en condicions experimentals en els seus laboratoris d’alta bioseguretat per estudiar la capacitat de transmissió de la tuberculosis entre talpons.

Comunicació amb la ramaderia

D’altra banda, es vol caracteritzar i millorar les pràctiques de bioseguretat en la cria de bestiar lactant per contribuir al control de tuberculosi bovina. Per fer-ho, s’organitzaran entrevistes a 40 criadors espanyols a Catalunya i al País Basc i a 40 criadors francesos dels Pirineus Atlàntics. Durant aquestes entrevistes, els investigadors recopilaran dades relacionades amb les pràctiques ramaderes, les mesures de bioseguretat implementades a les explotacions i les percepcions dels agricultors sobre l’eficàcia d’aquestes pràctiques. Aquestes entrevistes, organitzades amb l’ajut dels serveis veterinaris francès i espanyol, començaran el gener del 2021. Les dades recollides ajudaran a determinar els perfils de bioseguretat dels ramaders de bestiar lactant de la regió, s’utilitzaran per desenvolupar models d’anàlisi de risc.

El projecte INNOTUB tindrà una durada de dos anys i mig i està finançat pel Programa INTERREG POCTEFA 2014-2020, un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori transfronterer entre Espanya, França i Andorra. Aquest finançament comunitari es destina a reforçar la integració econòmica i social d’aquesta zona i ajuda a millorar la qualitat de vida dels seus habitants. A més, els projectes programats reben cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Twitter: @innotub