Desplegar menú lateral
30/05/2023

El projecte Foodwaste for Foodpack presenta els seus primers resultats

Aquest projecte vol millorar l’eficiència dels recursos, avançant cap a l’economia circular

A més de l’IRTA, hi participa Ametller Origen Obradors SL, Delafruit, Cobeveragelab, Samtack i Gráficas Salaet, Zona Franca i Mercabarna, els grups de recerca BIMATEC i LEPAMAP de la UdG i el Packaging  Cluster

El projecte Foodwaste for Foodpack té com a objectiu general la valorització dels residus provinents de la indústria transformadora de fruites i hortalisses per obtenir un material d’envasament a base de fibres. D’aquesta forma, es podría aconseguir una alternativa a l’ús de matèries primeres verges com el plàstic i la cel·lulosa al sector del packaging agroalimentari. Es tracta d’un projecte pilot innovador coordinat des dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI).

Com a primer pas, s’ha fet una selecció de residus provinents de fruites i hortalisses, per a posteriorment obtenir materials d’envasament a base de fibra. Amb aquesta selecció, l’IRTA ha recollit la informació necessària per conèixer el procés productiu per a l’obtenció de sucs de fruita i hortalisses provinents de Delafruit, cremes i sopes d’hortalisses d’Ametller Origen Obradors i i els residus que se’n deriva.

Els següents passos han consistir en proves d’assecat dels residus proporcionats adaptats en funció de la disponibilitat de residus en cada moment. Aquests han estat enviats a l’IRTA per ser sotmesos a un estudi d’estabilitat, que actualment s’està realitzant.  La idea és dur a terme un pre-tractament dels residus a petició de la Universitat de Girona (UdG), en funció de les necessitats del material.

Per la part dels grups de recerca BIMATEC i LEPAMAP, de la UdG, s’està obtenint el material a base de fibra d’un 75% dels residus de sucs de fruita i hortalisses, amb la col·laboració de Samtack per proporcionar el material orgànic per unir aquestes fibres.

La següent fase del projecte serà la d’exploració de les aplicacions dels materials a base de fibra provinents de residus com a envasos per al sector agroalimentari.

El resultat esperat de Foodwaste for Foodpack és la creació i el disseny d’un prototip d’envàs agroalimentari obtingut a nivell pilot a partir del material fibrós provinent de residus, realitzat a les instal·lacions de Gràfiques Salaet.

Foodwaste for foodpack és un projecte pilot innovador finançat pel Programa Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (operació 16.01.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020). El projecte pilot ajuda a la indústria agroalimentària en la seva transició cap a una economia circular que redueixi la pressió sobre el medi ambient, millori l’eficiència dels recursos, redueixi la generació de residus i, alhora, desenvolupi una alternativa que permeti encarar l’elevada pressió legislativa i fiscal a la que haurà de fer front el sector.