Desplegar menú lateral
21/11/2019

Comença el projecte Life SPOT, que desenvoluparà un sistema per reduir fins a un 80% els nitrats, plaguicides i substàncies emergents de les aigües subterrànies

· S’avaluarà la viabilitat d’una tecnologia basada en processos naturals que combina l’acció de les algues i bacteris amb el suro, i que s’aplicarà en petits nuclis rurals i granges

· L’IRTA coordina el consorci del projecte, format per IDAEA-CSIC, Eurecat, Protecmed, FACSA i Nenuphar.

Les aigües subterrànies són la principal font d’aigua potable per als habitants de les zones rurals dels països mediterranis, però la contaminació fa perillar la seva disponibilitat. I és que l’activitat humana (principalment la ramaderia i l’agricultura) al llarg dels anys ha abocat un excés de fertilitzants i plaguicides als conreus, que han acabat filtrant-se fins els aqüífers subterranis.

En aquest context neix el projecte europeu LIFE SPOT: Green solutions for treating groundwater pollution to meet drinking water directive standards. El seu objectiu és desenvolupar un nou procés de tractament que elimini els nitrats i microcontaminants de les aigües subterrànies i produeixi agua potable de bona qualitat segons els requisits legals (Directiva 98/83 / CE).

«Es tracta d’operar dues plantes pilot per mostrar la viabilitat d’una tecnologia basada en processos naturals que combina l’acció de les algues i bacteris amb el suro per tal de reduir el contingut en nitrats, plaguicides i substàncies emergents» explica Carme Biel, investigadora de l’IRTA en Protecció Vegetal Sostenible i responsable del projecte.

Aquest procés s’aplicarà en zones rurals amb subministraments d’aigua molt petits, que són els que pateixen més aquesta problemàtica, i ajudarà a la resistència i la sostenibilitat d’aquestes àrees. Actualment, el 13% de les estacions de control d’aigües subterrànies de tot Europa superen el límit de 50 mg NO3/L establert per la Unió Europea (Directiva 91/676 / CEE), mentre que el 7% de les aigües subterrànies presenten concentracions excessives a causa d’un o més plaguicides.

Un procés sostenible i productiu

El projecte construirà i operarà dues plantes pilot de tractament de microalgues-suro, una amb una capacitat de 10 m3 al dia i una altra d’1 m3 al dia. Les dues plantes pilot utilitzaran l’acció de la llum per a fer créixer les microalgues i bacteris, un sistema de filtració basat en suro granulat i la separació de les microalgues per flotació per a la seva posterior valorització.

La idea és desenvolupar un procés sostenible que tracti les aigües contaminades amb nitrats, plaguicides i substàncies emergents en aigua potable per a les necessitats de la població local i la ramaderia. S’espera un rendiment d’eliminació de nitrats d’almenys un 60-80% en aigua que contingui entre 50 i 150 mg/L de nitrats, i d’un 60-100% en contaminants químics.

A més, les millores previstes a partir d’aquest projecte incorporen altres beneficis, com la valorització de l’excés de microalgues filtrat per al compostatge (o biogàs) i l’alimentació animal.

El projecte LIFE SPOT va començar aquest juliol sota la coordinació de l’IRTA, i consta d’un consorci format per IDAEA-CSIC, Eurecat, Protecmed, FACSA i Nenuphar. La seva durada està prevista fins el juny de 2023. Podeu seguir de prop el seu desenvolupament des de la web lifespotproject.eu.