Agricultura Regenerativa a Catalunya

 

 

 

L’agricultura que recupera les propietats del sòl, captura carboni i produeix aliments d’alta qualitat

A l’IRTA investiguem sobre l’agricultura regenerativa perquè volem apostar per un model agrícola sostenible que redueixi les emissions de gasos d’efecte hivernacle, que regeneri tant la biodiversitat dels camps com les propietats dels sòls, i que sigui econòmicament rentable pel sector.

Per fer-ho possible estem investigant les tècniques que defineixen els principis de l’agricultura regenerativa:

 

Evitar el llaurat dels camps 
Mitjançant la reducció del llaurat dels sòls agrícoles s’afavoreix el segrest de carboni alhora que es protegeix el sòl de l’erosió i s’augmenta la biodiversitat.

 

Mantenir una coberta vegetal permanent durant tot l’any
La cobertura del sòl amb plantes i encoixinats porosos millora la retenció d’aigua i nutrients, augmenta la seva biodiversitat i el protegeix de l’erosió.

 

Afavorir la biodiversitat dels camps
La diversificació de cultius, les cobertes vegetals i la creació d’hàbitats per a pol·linitzadors i enemics naturals de les plagues potencien la biodiversitat.

 

Incorporar pastures
La integració de la ramaderia mitjançant el pasturatge rotatiu enriqueix el sòl amb matèria orgànica i optimitza els cicles de nutrients en els ecosistemes agrícoles.

 

Optimitzar la gestió dels residus dels cultius.
Els residus dels cultius, com restes de poda o rostoll, s’utilitzen per aportar matèria orgànica al sòl, per millorar la seva fertilitat i per conservar la seva humitat per un temps més prolongat. A més, aquesta pràctica fomenta el segrest de carboni i en millora la seva estructura.

“L’agricultura regenerativa ofereix l’oportunitat de garantir la producció d’aliments de qualitat per a les generacions presents i futures.”
🗣️ Dra. Georgina Alins

 

 

El projectes AgriRegenCat i AgriCarboniCat

A l’IRTA estem desenvolupant els projectes Agricultura Regenerativa (AgriRegenCat) i Agricultura del Carboni a Catalunya (AgriCarboniCat), finançats per la Generalitat de Catalunya a través del Fons Climàtic per millorar la resiliència dels cultius davant del canvi climàtic.  

 

Amb aquest propòsit, els nostres objectius són:

 

1️⃣ Investigar i identificar les millors tècniques de l’agricultura regenerativa i del carboni amb la finalitat d’ampliar el coneixement dins d’aquest àmbit de recerca. 

2️⃣ Transferir els coneixements científics al sector tècnic perquè es puguin aplicar les pràctiques d’agricultura regenerativa més productives i sostenibles econòmica i ambientalment.  

3️⃣ Divulgar i difondre al públic no especialitzat què és l’agricultura regenerativa i posar en valor els beneficis que té el consum d’aliments sostenibles. 

 

A través de la recerca de les pràctiques agrícoles d’agricultura regenerativa, volem liderar la transició cap a un futur agrícola més sostenible, aportant solucions pràctiques i econòmicament rentables. 

Què investiguem?

 

 

Biodiversitat

 

Caracteritzem el microbioma del sòl, els invertebrats del sòl i els aeris (pol·linitzadors i enemics naturals de les plagues) així com la diversitat floral.

Qualitat i salut del sòl 

 

Analitzem l’estructura i qualitat del sòl, incloent contingut de matèria orgànica i nutrients, capacitat de retenció d’aigua, estoc de carboni, i potencial de segrest de carboni.

Emissions de gasos d’efecte hivernacle

 

Quantifiquem les emissions de gasos d’efecte hivernacle per identificar pràctiques agrícoles que optimitzin el balanç de carboni; que minimitzin les emissions i maximitzin el segrest de carboni.

Anàlisi del cicle de vida

 

Calculem l’efectivitat de diferents pràctiques agrícoles en la reducció de l’impacte ambiental, la promoció de la sostenibilitat i el balanç i petjada de carboni.

Producció

 

Monitoritzem la producció dels camps per avaluar la rendibilitat de les pràctiques d’agricultura regenerativa i de segrest de carboni.

“Segrestar carboni al sòl permet reduir la concentració en excés de gasos d’efecte hivernacle de l’atmosfera i contribueix a la mitigació del canvi climàtic per part del sector agrícola.”
🗣️ Dra. Martínez Eixarch

On investiguem?

Tenim una xarxa de finques demostratives i camps experimentals en agricultura regenerativa i agricultura del carboni arreu de Catalunya.

 

Allà investiguem les millors pràctiques en els cultius més representatius del territori: cultius extensius 🚜, arròs 🌾, pomera 🍎, vinya 🍇 i horta 🥬.

Distribució dels camps experimentals i les finques demostratives:

 

Els principals experiments i activitats de recerca que duem a terme a aquestes ubicacions són:

Qui hi treballem?

Des de l’IRTA coordinem els projectes, i comptem amb la participació del CREAF i la Universitat de Lleida.

 

                   

En aquests projectes participen més de 30 persones distribuïdes arreu del territori català:

 

 

Els projectes estan coordinats per:

 

Dra. Georgina Alins
Investigadora de l’IRTA i coordinadora del projecte AgriRegenCat
georgina.alins@irta.cat

 

Dra. Maite Martinez Eixarch
Investigadora de l’IRTA i coordinadora del projecte AgriCarboniCat
maite.martinezeixarch@irta.cat

 

 

Contacta amb nosaltres!

 

Per a més informació, col·laboracions o altres qüestions, pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic de la persona gestora del projecte: enric.sangra@irta.cat.