Irta Web Pública > Castellano > Empresas y Organizaciones > Servicios y Productos > Técnicas de cultivo para especies de interés y nuevas especies

 Técnicas de cultivo para especies de interés y nuevas especies 

Foto 

Contacto

Cristobal Aguilera Jimenez

Cristobal Aguilera Jimenez
Gestor de Innovación - Acuicultura, Medio Ambiente y Cambio Global

Tel: 902789449


Descripción

Desenvolupament, posta a punt i millora de la tecnologia i metodologia per a la producció d’espècies d’interès i noves espècies de peixos, mol·luscs i crustacis, tant continentals com marines. Dirigit especialment a l’indústria productora i a les administracions amb programes de reintroducció d’espècies de valor.  

Serveis

 • Posta a punt de la metodologia de reproducció per assegurar l’obtenció d’ous de bona qualitat.
 • Posta a punt de protocols de cultius auxiliars adequats a cadascuna de les espècies: necessitats i perfils bioquímics.
 • Protocols de cultiu larvari i anàlisis de la qualitat: malformacions i pigmentació.
 • Disseny de dietes i assajos de pre-engreix i engreix en condicions industrials.
 • Disseny i aplicació de programes de gestió sanitària integrals.

Aplicacions

 • Millora dels processos de cultiu d’espècies d’interès.
 • Posta a punt de noves espècies d’aqüicultura.
 • Programes de reintroducció.
 • Increment de l’eficàcia productiva i millores en la producció.
 • Gestió del processos productius.
 • Formació de tècnics i professionals de l’aqüicultura.