El passat 17 de desembre de 2014 l’IRTA va lliurar els documents necessaris a la Unió Europea per tal d’obtenir el logo “HR Excellence in Research”. El  21 de gener de 2015, se’ns va comunicar oficialment que ja en podíem fer ús del mateix atès que l’IRTA acompleix amb els requeriments. El logo “HR Excellence in Research” aporta diversos avantatges, entre els quals cal destacar el reconeixement públic d’una gestió dels recursos humans dins dels estàndards europeus, un millor prestigi a escala nacional i internacional i una millora important de la imatge de l’IRTA. També implica que l’IRTA haurà de dur a terme un procés d’avaluació intern que es mantindrà en el temps mitjançant el seguiment i revisió del pla d’acció i que es concretarà en una avaluació bianual així com d’una auditoria externa quadriennal. Estem convençuts que, a banda d’haver aconseguit el segell d’excel·lència, aquesta experiència ens permetrà millorar i aprofundir les polítiques de recursos humans de l’IRTA en la seva vessant del personal RDT, a l’hora que ens ajudarà a enfortir el nostre institut. En aquest espai anirem afegint la informació elaborada arrel de l’obtenció d’aquest reconeixement europeu.