Desplegar menú lateral

PHENOFITTING: La constitució al·lèlica per a gens responsables de l'adaptació fenològica com a estratègia per minimitzar les limitacions ambientals al rendiment del blat. Casos d'estudi en ambients objectiu d'ambdós hemisferis

Data d'inici: 15/06/2017 Data de fi: 25/06/2020
Programa responsable: Cultius Extensius Sostenibles

Entitats finançadores:

El projecte que es demana respon al repte presentat pel canvi climàtic a la millora genètica de blat dur, abordant l’estudi de possibles vies d’adaptació a les condicions presents i futures. L’objectiu general del projecte és l’increment del coneixement existent sobre els gens que regulen l’adaptació fenològica del blat dur, la seva interacció amb l’ambient (particularment variacions en fotoperíode, temperatura i radiació solar), i l’efecte d’aquesta interacció sobre la formació del rendiment.
Aquest objectiu general es concreta en els següents objectius específics:

  1. Identificar i mapar gens de precocitat intrínseca en base a una població de 400 RILs monomórficas per a gens RHT, VRN i PPD, però amb gran diversitat en la data d’espigat.
  2. Quantificar l’efecte dels gens de precocitat intrínseca sobre el rendiment i els seus components en ambients contrastants.
  3. Avaluar la limitació que la radiació solar en post-antesi exerceix sobre el rendiment i la seva relació amb la mida del clavegueró
  4. Determinar l’efecte de diferents combinacions al·lèliques per als gens RHT, VRN i PPD sobre la fenologia del blat dur en un gradient de latituds objectiu
  5. Determinar la relació entre la constitució al·lèlica per a gens VRN, PPD i RHT i les eficiències en l’ús del nitrogen (NUE), de la radiació (RUE) i de l’aigua (WUE).

Etiquetes: