Desplegar menú lateral

MicroRes: Paper de la microbiota respiratòria en la prevenció de les malalties causades pels colonitzadors precoços del tracte respiratori superior del porc

Data d'inici: 30/12/2016 Data de fi: 29/12/2019
Programa responsable: Sanitat Animal

Entitats finançadores:

 

Aquest projecte pretén ampliar el coneixement sobre el paper de la microbiota nasal dels garrins. També s’explorarà la possibilitat de reemplaçar els tractaments antibiòtics usant colonització nasal amb bacteris beneficiosos de la microbiota. Pel cas concret de la malaltia de Glässer, la colonització nasal es podria complementar amb la vacunació dirigida a l’eliminació
específica de les soques virulentes de H. parasuis, l’agent causal d’aquesta malaltia.