Desplegar menú lateral

Obtenció de noves varietats de blat adaptades a les demandes actuals del sector agro-industrial en el marc d'una agricultura sostenible

Data d'inici: 13/05/2013 Data de fi: 12/05/2016
Programa responsable: Cultius Extensius Sostenibles

Investigador principal:

Entitats finançadores:

 

 

  1. Explorar el germoplasma tradicional espanyol amb la finalitat de detectar noves fonts de variació per característiques d’interès comercial.
  2. Estudiar la interacció entre l’abonat nitrogenat i la fenologia i el seu efecte sobre la qualitat del grà.
  3. Desenvolupar noves eines que permetin la selecció per a la qualitat de manera més eficient.
  4. Posar a punt un esquema de selecció assistida per marcadors mol·leculars per a gens de resistència a les principals enfermetats fúngiques del nostre país.
  5. Establir les bases genètiques de les principals característiques que han de reunir les varietats per al seu cultiu en agricultura ecològica.
  6. Analitzar la variabilitat genètica de les principals espècies toxigèniques presents en diferents zones agroclimàtiques espanyoles per contribuir al seu control.

Etiquetes: