Desplegar menú lateral

BIOREC: Noves estratègies integrades per a la millora de la qualitat postcollita de poma i caqui, basades en l'aplicació de recobriments comestibles formulats amb ingredients bioactius

Data d'inici: 19/06/2017 Data de fi: 25/07/2020
Programa responsable: Postcollita

Entitats finançadores:

L’objectiu general del projecte és el desenvolupament de RCA per ser aplicats dins d’una estratègia integrada per millorar la qualitat global (qualitat fisicoquímica: fermesa, color, sucres i àcids, qualitat sensorial i aromàtica, absència d’alteracions fisiològiques i de podridures) del caqui i de la poma.

Per a això es plantegen els següents objectius específics:

  1. Desenvolupament de RCs base i optimització de les formulacions amb ingredients bioactius per controlar els principals problemes fisiològics i patològics del caqui i la poma.
  2. Recerca d’alternatives de control de les principals podridures de postcollita de la poma i el caqui, per a ser incorporades als RCs: substàncies GRAS, AES i ABCs.
  3. Desenvolupament de noves estratègies per a millorar la fermesa i el color en poma.
  4. Estudi de l’efecte dels RCs seleccionats i dels protocols desenvolupats sobre els factors de qualitat definits com a secundaris (sensorial, aromes, fisiopaties i inducció de resistència a podridures).
  5. Validació semicomercial de les estratègies finals en caqui i poma.

Etiquetes: