Desplegar menú lateral

RIEGOPT: Necessitats de reg i optimització del reg deficitari en vinyes sotmeses al forçat de la producció i altres pràctiques de cultiu per a la millora de la qualitat del vi enfront el canvi climàtic.

Data d'inici: 26/06/2017 Data de fi: 25/06/2020
Programa responsable: Ús eficient de l'aigua en agricultura

Entitats finançadores:

Una de les limitacions a què s’enfronten les empreses vitivinícoles de les zones càlides d’Espanya, és la pèrdua de qualitat dels vins degut a la incidència d’altes temperatures. Aquest perjudici és evident quan incideixen sobre el procés final de maduració del raïm, situació que s’agreujarà amb el canvi climàtic. Es descriu aquest efecte per la reducció de l’acidesa i altres compostos responsables del color i les aromes del most que devaluen la qualitat i complexitat del sabor en el vi.

El forçat dels ceps és una tècnica que provoca el reinici del cicle anual de creixement dels raïms, mitjançant l’eliminació d’embornals i puntes apicals de creixement. El forçat provoca que es donin dos cicles de cultiu el mateix any, un inacabat, abans del forçat, i el veritable després del mateix. Aquesta pràctica provoca un retard en la maduració, i si es tria adequadament el moment d’intervenció pot desplaçar-se fins a finals de tardor, quan el règim tèrmic és "a priori" més favorable, millorant la qualitat del vi. Tot i que aquesta tècnica va ser ia proposta en els anys 80 del passat segle, molt recentment és quan s’ha demostrat la seva utilitat i forma de maneig per millorar qualitat i minimitzar pèrdues productives en zones càlides. A causa del seu caràcter nou, es desconeix com afectarà al patró estacional de demanda hídrica i com realitzar els ajustos necessaris a les tècniques de reg deficitari amb l’objectiu de mantenir les eficiències de reg altes sense amenaçar la producció. De la mateixa manera, es desconeixen els efectes sobre la vinya a mig i llarg termini amb el forçat, i sembla lògic verificar si existeix penalització després de 3 anys consecutius de combinar l’aplicació d’aquesta tècnica amb l’estratègia de reg més adient.

L’objectiu d’aquest projecte és provar l’interès d’aquesta tècnica per a les condicions de cultiu de dues zones vitivinícoles diferents amb una varietat de raïm negre àmpliament conreada com és l’ull de llebre, descriure l’efecte del reg deficitari durant el període previ al forçat (territori no explorat) i trobar una combinació de reg deficitari previ al forçat juntament amb la tècnica de reg deficitari controlat a l’ús durant el cicle veritable del cultiu, que optimitzi la sostenibilitat de la producció i la qualitat del vi.