Desplegar menú lateral

Millora de la viabilitat de blat dur a Espanya i a la conca mediterrània

Data d'inici: 01/01/2015 Data de fi: 01/02/2018
Programa responsable: Cultius Extensius Sostenibles

Investigador principal:

Entitats finançadores:

Aquest projecte consta de dos components generals:

  1. Un component de reproducció dissenyat per mantenir el flux de germoplasma millorat i la competitivitat als programes espanyols, facilitant les seves proves a Espanya, mentre tracten l’amenaça d’oxidació del full de forma agressiva i col·laborativa i
  2. Un component de recerca aplicada per donar suport a projectes i investigació en curs que siguin d’interès comú.