Desplegar menú lateral

HOTLINE: Harmonització de la interpretació de malalties transmissibles a la UE

Data d'inici: 25/01/2018 Data de fi: 24/01/2019
Programa responsable: Sanitat animal

Entitats finançadores:

L’objectiu d’aquest projecte és fer que la informació sobre les malalties sigui comparable i interpretable en tots els Estats Membres i no associats, a fi de desenvolupar la capacitat dels avaluadors de risc, els gestors de riscs i els responsables polítics per comunicar-se de forma estandarditzada.
Amb aquesta finalitat, es brindaran una sèrie d’eines que promouran informes harmonitzats de dades de malalties, específicament en:
  1. Estimacions de la veritable prevalença d’infecció, ajustant per la imperfecta sensibilitat i especificitat de les proves diagnòstiques. Aquestes estimacions seran directament comparables entre diversos països, mostrejos, proves i configuracions d’estudis.
  2. Eines per a la comparació de dades de laboratori rellevants, considerant factors resultants del mostreig no aleatori o pertanyents a estrats específics de la població.
  3. Promoure l’entrada, combinació i il·lustració de dades per a l’aplicació de dades per part dels gestors de riscos, així com també per a la presentació uniforme i harmonitzada de la informació de vigilància.
  4. Compartir coneixement amb investigadors que no pertanyen al projecte, avaluadors de riscos i gestors de riscos.

És important destacar que aquestes eines estaran disponibles de forma gratuïta, seran fàcils d’usar i amb explicacions pas a pas, el que facilitarà el seu ús per les parts interessades i investigadors (que poden no estar familiaritzats amb els, sovint, complexos models i processos subjacents).

Etiquetes: