Desplegar menú lateral

FUNCATH: Prevenció d'infeccions vasculars relacionades amb el catèter, mitjançant la funcionalització de catèters amb hidrogels activats tèrmicament amb agents antimicrobians d'ampli espectre

Data d'inici: 21/06/2019 Data de fi: 20/06/2022
Programa responsable: Producció de remugants

Entitats finançadores:

El projecte té quatre objectius:

  1. Produir proteïnes multifuncionals basades en diferents combinacions de PC, amb activitat d’ampli espectre contra bacteris Gram-positius i Gram-negatius.
  2. Dissenyar i sintetitzar un hidrogel termoresponsiu per funcionalitzar superfícies de catèters. L’hidrogel conté les proteïnes antimicrobianes produïdes i s’activa a temperatura corporal, exposant-les així a la superfície de l’hidrogel.
  3. Avaluar l’activitat de les combinacions de proteïnes antimicrobianes/hidrogel seleccionades en front d’alguns dels microorganismes més freqüentment implicats en infeccions associades a dispositius, mitjançant un model in vitro de formació de biofilms, identificant-ne la més activa.
  4. Comparar la capacitat de prevenció d’infeccions associades a catèters centrals recoberts per la combinació proteïnes antimicrobianes/hidrogel més activa versus antibiòtics, en un model d’infecció associada a catèter vascular en conill.